“Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe” – zapraszamy na spotkanie! (12 grudnia 2019 r.)

To już ostatnie z cyklu spotkań organizowanych w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji - most łączący edukację i rynek pracy”, które odbędzie się w tym roku. Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać na temat ściślejszej integracji szkolnictwa branżowego z rynkiem pracy. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Niedawna nowelizacja prawa oświatowego i wprowadzenie przepisów umożliwiających uzyskiwanie kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK otwierają zupełnie nowe możliwości integrowania systemu edukacji, a konkretniej szkolnictwa branżowego, oraz rynku pracy. Dlatego podczas najbliższego spotkania w ramach debaty publicznej o ZSK po raz kolejny pochylimy się nad kwestią pogłębiania integracji różnych ścieżek nabywania kwalifikacji z obecnymi potrzebami i trendami rynku pracy. Uczestnicy spotkania będą więc dyskutować m.in. na temat obecnego stanu i perspektyw polityki na rzecz uczenia się przez całe życie w Polsce, wzmacniania roli kwalifikacji rynkowych w systemie szkolnictwa branżowego oraz zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi.

Debata publiczna o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

W latach 2019–2020 na terenie całego kraju odbędzie się 10 spotkań w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”. W zamierzeniu mają one być okazją do refleksji na temat planowanych na najbliższe lata działań publicznych dotyczących rozwoju i wdrażania ZSK. Podsumowanie debaty zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2020 roku i odbędzie się podczas konferencji zamykającej cykl spotkań. Wspólnie wypracowane wnioski i rekomendacje mają stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju polityki publicznej na rzecz uczenia się przez całe życie.

PROGRAM 

REJESTRACJA 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn