You are currently viewing Kreujemy przyszłość. Współpraca z ZSK

Kreujemy przyszłość. Współpraca z ZSK

Główne wnioski płynące z wystąpień to:

  • uczenie się przez całe życie jest w dzisiejszych czasach jedynym sposobem na to, żeby nie pozostawać w tyle,
  • ZSK promuje świadome uczenie i uczenie się,
  • ponad 30% dorosłych nadal chce się uczyć, a ponad 51% z nich uczenie się sprawia przyjemność i daje satysfakcję,
  • kwalifikacje rynkowe nie są konkurencją dla edukacji formalnej, a stanowią doskonałe jej uzupełnienie, zwłaszcza dla osób dorosłych, które zakończyły już swoją przygodę z kolejnymi szczeblami szkół i formalnych kursów,
  • ZSK powinien być traktowany jako zestaw narzędzi, pomocnych zarówno tym, którzy szukają pracy lub zastanawiają się nad jej zmianą, jak i pracodawcom oraz organizacjom odpowiedzialnym za wprowadzanie standardów w poszczególnych zawodach,
  • podstawą jakości Systemu jest współpraca pomiędzy interesariuszami, wymiana doświadczeń, wzajemne inspirowanie się oraz propagowanie i wdrażanie dobrych praktyk.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. Podkreślił on w swoim wystąpieniu wagę idei uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w dzisiejszych, pełnych wyzwań i dynamicznych zmian, czasach. Zwrócił również uwagę na szczególną rolę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w propagowaniu i wspieraniu uczenia się przez całe życie.

W pierwszej części Konferencji wystąpili eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych, którzy w pięciu interesujących wystąpieniach podsumowali działania ZSK w różnych obszarach:

Uczenie się, które przynosi efekty, czyli o sukcesach w edukacji

Maciej Tauber, lider projektu “Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”, IBE

Play Video

Jedno narzędzie wiele zastosowań, czyli słów kilka o kwalifikacjach rynkowych 

Elżbieta Strzemieczna. ekspertka kluczowa w zadaniu 1, IBE

Play Video

Od idei do praktyki, czyli SRK w pigułce

Monika Drzymulska-Derda, ekspertka kluczowa w zadaniu 2, IBE

Play Video

Jak odkryć prawdziwy kolor lasu? Uczenie się dorosłych w badaniach

Joanna Stankowska, ekspertka kluczowa w zadaniu 3, IBE

Play Video

Kreujemy przyszłość słowami rzecz o komunikacji

Urszula Szulc, ekspertka kluczowa w zadaniu 4, IBE

Play Video