Konferencja “Profesjonalne kompetencje w sporcie – Zintegrowany System Kwalifikacji”

“..Dążenie do dobrych standardów w sporcie przynosi niesamowite korzyści..” Maciej Tauber, Lider projektu ZSK6 na zakończenie konferencji poświęconej profesjonalnym kompetencjom w sporcie, organizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Radę do spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki.
 
 
Przypominamy artykuł o Sektorowej Ramie Kwalifikacji w Sporcie oraz o kwalifikacjach rynkowych związanych ze sportem:
Facebook
Twitter
LinkedIn