Nowa kwalifikacja: “Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych”

widok oznakowania szlaku turystycznego
Do ZSK włączona została nowa kwalifikacja, która może zainteresować miłośników turystyki i wycieczek.

Szlaki turystyczne są ważnym elementem przestrzeni turystycznej w Polsce. Pozwalają na bezpieczne i ciekawe uprawianie różnych form turystyki aktywnej. Istnieje wiele ich rodzajów. Najbardziej rozbudowaną sieć szlaków stanowią szlaki piesze górskie i nizinne, a najszybciej rozwijają się szlaki rowerowe. Na terenie naszego kraju funkcjonują również inne typy szlaków, udostępniające ciekawą przestrzeń turystyczną: kajakowe, konne, narciarskie, ścieżki edukacyjne (przyrodnicze i historyczne). Wszystkie one mają za zadanie nie tylko ułatwić bezpieczne poruszanie się z punktu A do B, ale też wskazywać atrakcyjne miejsca i zachęcać do uprawiania różnych form aktywności. Istnienie szlaków turystycznych generuje ruch turystyczny oraz motywuje lokalne działania w zakresie turystyki, co ma znaczenie dla rozwoju regionów. W ostatnim czasie na popularności zyskały najdłuższe, długodystansowe szlaki w Polsce, jak przykładowo Główny Szlak Beskidzki (498 km) oraz Główny Szlak Sudecki (444 km). Przez tereny Polski przechodzą też cztery europejskie szlaki długodystansowe: Europejskie szlaki wędrówkowe – E3 i E8 (w górach) oraz E9 i E11 (północna Polska). Wpisują się w nie szlaki piesze PTTK. Ich prawidłowe utrzymanie ma znaczenie dla całego europejskiego systemu szlaków turystycznych.

Certyfikat kwalifikacji „Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych” potwierdza, że jego posiadacz jest gotowy do samodzielnego zaplanowania, zorganizowania i przeprowadzenia prac znakarskich. Posługuje się wiedzą pozwalającą na zaprojektowanie szlaku zgodnie z wymogami prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa o ruchu drogowym, przepisów o ochronie przyrody, prawa wodnego i prawa własności. Potrafi zaprojektować różne typy szlaków np. pieszy, konny, rowerowy, narciarski, kajakowy. Zna systemy znakowania szlaków, techniki umieszczania różnego rodzaju znaków w sposób umożliwiający turystom bezpieczne korzystanie oraz w sposób jak najmniej ingerujący w przyrodę. Przygotowuje warsztat pracy, w tym dobiera materiały i narzędzia. Potrafi przeprowadzić prace znakarskie w terenie polegające na znakowaniu nowego szlaku lub odnowieniu starego. W porozumieniu z gestorami szlaków likwiduje je lub zmienia ich przebieg. Osoba posiadająca kwalifikację może znaleźć zatrudnienie w ogólnokrajowych lub lokalnych organizacjach turystycznych, stowarzyszeniach zajmujących się turystyką i jej rozwojem oraz promocją regionu, lasach państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, jednostkach samorządowych. Może prowadzić również własną działalność gospodarczą. 

Kwalifikacją mogą być zainteresowani zwłaszcza:

  • ludzie, którzy mają doświadczenie w znakowaniu szlaków i chcą potwierdzić swoje kwalifikacje w tym zakresie;
  • pracownicy Lasów Państwowych, parków narodowych i krajobrazowych;
  • pracownicy samorządów;
  • członkowie stowarzyszeń zajmujących się turystyką, rozwojem lokalnym;
  • pracownicy wypożyczalni sprzętu turystycznego;
  • przedsiębiorcy działający w branży turystycznej.

Więcej nt. tej kwalifikacji można dowiedzieć się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji:

>>> „Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych”

Już niedługo, kiedy kwalifikacja otrzyma Instytucję Certyfikującą (IC) oraz Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), każdy będzie mógł potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie oraz uzyskać certyfikat rozpoznawany w całej UE. Będzie on informacją dla pracodawcy o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, potrzebnych do wykonywania zawodu.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn