Kwalifikacja „Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym”

profile głów wycięte z różnokolorowych papierów
Do zbioru kwalifikacji dostępnych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji włączona została kwalifikacja „Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym”, która potwierdza umiejętność korzystania z narzędzi komunikacyjnych i zarządczych niezbędnych w nowoczesnych, wielokulturowych miejscach pracy.

Certyfikat tej kwalifikacji potwierdza, że jego posiadacz potrafi: rozpoznać wpływ kultur i religii na zachowania własne oraz innych pracowników wszystkich szczebli; rozpoznać i dostosować się do stylów komunikacyjnych w środowisku wielokulturowym; dokonać wiarygodnego i wartościowego poszukiwania danych (research, data mining) w odniesieniu do nieznanych sobie kultur i wykorzystać pozyskane informacje w tworzeniu długofalowych strategii budowania różnorodności w miejscu pracy; zarządzać efektywnie w zakresie zarządzania jednostką i zarządzania zespołem w zróżnicowanym kulturowo i religijnie środowisku, dokonując m.in. poprawnego międzykulturowego informowania, motywowania, monitorowania zadań, onboardingu i offboardingu i in.; wspierać integrację oraz adaptację kulturową w miejscu pracy; przeciwdziałać negatywnym zjawiskom charakterystycznym dla środowisk wielokulturowych, takim jak mobbing i stereotypizacja. 

Kwalifikacją mogą być zainteresowani zwłaszcza:

  • polscy lub zagraniczni pracownicy administracji publicznej i samorządowej, organizacji pozarządowych, placówek ochrony zdrowia, pracownicy służb mundurowych, szkół i uczelni, a także małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji międzynarodowych, którzy pracują na stanowiskach powiązanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
  • specjaliści ds. rekrutacji i onboardingu;
  • headhunterzy;
  • doradcy personalni i doradcy zawodowi;
  • osoby zajmujące się szkoleniami, coachingiem, mentoringiem, facylitacją oraz formalną edukacją dzieci i dorosłych;
  • osoby zainteresowane pracą w obszarze związanym z zarządzaniem kompetencjami miękkimi;
  • managerowie wszystkich szczebli;
  • właściciele firm.

Odbiorcami kwalifikacji mogą być również pracownicy instytucji rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego na rynku pracy i instytucje partnerstwa lokalnego) w kontekście swojego rozwoju zawodowego oraz osoby prowadzące działalność animacyjną i edukacyjną poza formalnym systemem nauczania.

Więcej nt. tej kwalifikacji można dowiedzieć się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji:

>>> „Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe w środowisku wielokulturowym”

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn