Konferencja OSKKO – podsumowanie

Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6, na konferencji OSKKO
Zespół Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wraz z przedstawicielami innych projektów prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych, uczestniczył w Konferencji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, w Krakowie.

Uczestnicy mogli uczestniczyć w szeregu debat nad podstawowymi problemami oświaty, takimi jak: autonomia szkoły i nauczyciela, podstawy programowe i czas pracy ucznia, sposób legislacji prawa oświatowego, status nauczyciela i wiele innych.

otwarcie konferencji - ekran z logo wydarzenia

Jako pierwsi Instytut Badań Edukacyjnych reprezentowali: dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu i dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora, którzy wygłosili wykład zatytułowany “Polscy uczniowie po pandemii: obraz z badań międzynarodowych”.

dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych
dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych
dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych
dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych
dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor IBE, dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora IBE, Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6, Agnieszka Szymczak, wiceliderka projektu ZSK 6, Roksana Pierwieniecka, ekspertka projektu ZSK 6
dr hab. Maciej Jakubowski, dyrektor IBE, dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora IBE, Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6, Agnieszka Szymczak, wiceliderka projektu ZSK 6, Roksana Pierwieniecka, ekspertka projektu ZSK 6

Następnie Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6, i Agnieszka Szymczak, wiceliderka projektu ZSK 6, opowiedzieli o uczeniu się, które przynosi efekty, czyli o sukcesach w edukacji i roli Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w uczeniu się przez całe życie. Jak podkreślili podczas swojego wystąpienia:

“Uczenie się jest procesem naturalnym. Polska potrzebuje systemowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie w każdym wieku. Takim rozwiązaniem jest Zintegrowany System Kwalifikacji oparty na efektach uczenia się i walidacji. ZSK jest zarówno dla osób, które startują w zawodzie, jak i tych, które się w nim doskonalą” – Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6, i Agnieszka Szymczak, wiceliderka projektu ZSK 6.

Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6, na konferencji OSKKO
Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6
Agnieszka Szymczak, wiceliderka projektu ZSK 6, na konferencji OSKKO
Agnieszka Szymczak, wiceliderka projektu ZSK 6

Równolegle odbyły się 3 sesje prowadzone przez ekspertów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji:

“O wartości potwierdzania umiejętności w ramach edukacji szkolnej” – panel z udziałem ekspertów Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: Agnieszki Marszałek, liderki projektu ZRK 3, dr Emilii Danowskiej-Florczyk, wiceliderka ZRK 3, dr. Wojciecha Stęchłego, eksperta ZRK 3; oraz Michała Nowakowskiego lidera projektu Mikropoświadczenia, a także zaproszonych gości: Piotra Fałka, przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB i Gabriel Buczak, uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim:

“Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dzisiejsi uczniowie, jutro będą dorosłymi na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy. Dlatego warto już na poziomie edukacji szkolnej budować w młodych ludziach pozytywne nastawienie do rozwijania i potwierdzania swoich umiejętności. Zaprocentuje to w ich dorosłym życiu” – Agnieszka Marszałek, liderka projektu ZRK 3;

“Ludzie z nastawieniem na rozwój wierzą, że zawsze mogą wiedzieć więcej i umieć więcej niż obecnie. Dotychczasowe doświadczenia nigdy nie są dla nich ograniczeniem, lecz zawsze szansą – szansą na doskonalenie kompetencji lub rozwój. Takie podejście kształtujemy od najmłodszych lat m.in. dzięki aplikacjom wykorzystującym dane Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, takim jak czatbotka Zeterka czy Małe ZRK” – dr Emilia Danowska-Florczyk. wiceliderka projektu ZRK 3;

“Uczenie się przez całe życie: uczniowie, edukatorzy i pracodawcy mówią że to ma sens. Postawy kluczowe dla uczenia się w dorosłości kształtują się w szkole. Dlatego szkoły i samorządy powinny zachęcać i umożliwiać zdobywanie dodatkowych umiejętności i certyfikatów” – dr Wojciech Stęchły, ekspert ZRK 3;

“Zarówno dla uczniów, jak i ich nauczycieli kluczowe jest uświadomienie sobie tego, co dana osoba na określonym etapie potrafi, aby w przyszłości świadomie kształtowała swoją ścieżkę rozwoju. Taką możliwość dają nam wszystkim mikropoświadczenia, które informują o tym, co rzeczywiście umiemy, pomagają ustalić, co możemy z tym dalej zrobić i motywują do ciągłego doskonalenia umiejętności” – Michał Nowakowski, lider projektu Mikropoświadczenia;

“Kluczowy jest zestaw umiejętności a nie poziom wykształcenia. Włączenie kwalifikacji dostępnych w ramach #ZSK do oferty edukacyjnej szkoły zwiększa jej atrakcyjność” – Piotr Fałek, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB;

“Brakuje pokazania uczniom korzyści z udziału w kursach i z poszerzania wiedzy na własną rękę” – Gabriel Buczak, uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim.

Michał Nowakowski, lider projektu Mikropoświadczenia; Agnieszka Marszałek, liderka projektu ZRK 3; Gabriel Buczak, uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim; Piotr Fałek, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB; dr Wojciech Stęchły, ekspert ZRK 3
Michał Nowakowski, lider projektu Mikropoświadczenia; Agnieszka Marszałek, liderka projektu ZRK 3; Gabriel Buczak, uczeń Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim; Piotr Fałek, przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB; dr Wojciech Stęchły, ekspert ZRK 3

>>>> PREZENTACJA Emilii Danowskiej-Florczak, wiceliderki projektu ZRK 3

dr Emilia Danowska-Florczyk
dr Emilia Danowska-Florczyk, wiceliderka projektu ZRK 3

“Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej. Opowieść o Brzydkim Kaczątku, czyli o korzyściach z luk strukturalnych” – seminarium dla dyrektorów szkół podstawowych – Michał Danielewicz, ekspert ZSK 6 i Maria Tulisow, ekspertka ZSK 6:

>>>>> PREZENTACJA Michała Danielewicza i Marii Tulisow, ekspertów projektu ZSK 6

“Realia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego wyglądają tak, że najczęściej wciska się je pomiędzy inne lekcje, jako zapełnienie „okienka”, w ramach zastępstwa lub realizuje na godzinie wychowawczej” – Michał Danielewicz, ekspert ZSK 6;

“W dyrektywnym podejściu w poradnictwie chodzi o podjęcie możliwie „korzystnej” decyzji edukacyjno-zawodowej; w podejściu wspierającym – o długofalowe budowanie potencjału i kształtowanie postaw. Młode osoby potrzebują obu tych podejść” – Maria Tulisow, ekspertka ZSK 6.

Maria Tulisow, ekspertka ZSK 6 i Michał Danielewicz, ekspert ZSK 6
Maria Tulisow, ekspertka ZSK 6 i Michał Danielewicz, ekspert ZSK 6

“Gry video też czegoś uczą, czyli jak można rozpoznawać kompetencje uczniów zdobyte poza szkołą o tworzyć plany rozwoju?” – seminarium dla kadry szkół ponadpodstawowych i doradców zawodowych w kl. 7-8 szkół podstawowych – Roksana Pierwieniecka, ekspertka ZSK 6:

>>>>> PREZENTACJA Roksany Pierwienieckiej, ekspertki projektu ZSK 6

“„Uczyć bawiąc” to stara maksyma. Jak rozpoznać i nazwać kompetencje uzyskane przez uczniów poza szkołą? Jak pomóc im je najlepiej wykorzystać? Odpowiedzi mogą dostarczyć narzędzia: Metoda Bilansu Kompetencji oraz Moje Portfolio” – Roksana Pierwieniecka, ekspertka ZSK 6.

Roksana Pierwieniecka, ekspertka ZSK 6
Roksana Pierwieniecka, ekspertka ZSK 6

Konferencja OSKKO – Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty skierowana jest do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych oraz liderów oświatowych. Celem spotkania było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego i integracja środowiska.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn