Kolejne seminarium o języku naturalnym już za nami

13 grudnia 2019 odbyło się drugie seminarium poświęcone inżynierii językowej w obszarze systemów kwalifikacji, umiejętności i zawodów. Organizatorem wydarzenia był Instytut Badań Edukacyjnych.

Głównym celem spotkania było omówienie postępów i nowych możliwości związanych z przetwarzaniem tekstów o kwalifikacjach. Wypracowane wnioski mają prowadzić do lepszego zrozumienia zawartości rejestrów kwalifikacji (np. Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji) oraz aplikacji dla ich użytkowników.

Seminarium otworzyła prezentacja wprowadzająca na temat ESCO, czyli wielojęzycznej europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o nowościach i dalszych planach rozwoju. Następnie przedstawiono aplikacje i narzędzia rozwijane w ramach prac przy Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji w Polsce oraz przegląd badań poświęconych analizie kwalifikacji i zawodów w kontekście międzynarodowym. Podczas spotkania zaprezentowane zostały także wyniki badania zależności i podobieństw między kwalifikacjami w ZSK – przedstawiono m.in. wyniki klastrowania przy pomocy dendrogramu oraz wizualizację kwalifikacji z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych.

MATERIAŁY DO POBRANIA 

  1. ESCO Recent developments & results of skills qualifications mapping
  2. European research in the field of occupations, qualifications and skills information about selected initiatives
  3. Polish Qualifications Register
  4. Clustering and Visualisation of Qualifications Preliminary Results
  5. Textkernel Skill Explorer
Facebook
Twitter
LinkedIn