Kwalifikacje a przetwarzanie języka naturalnego

12 grudnia w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone wykorzystaniu technologii języka naturalnego w edukacji. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat było działanie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), który zbiera wszystkie kwalifikacje funkcjonujące w ZSK.

Seminarium miało charakter aplikacyjny i naukowy. Uczestnicy seminarium wspólnie zastanawiali się nad rozwiązaniem problemów związanych z praktycznym zastosowaniem osiągnięć inżynierii lingwistycznej w odniesieniu do szeroko pojętej edukacji i uczenia się przez całe życie. Punktem odniesienia podczas dyskusji były referaty prezentujące wypracowane w ramach sieci CLARIN-PL wyniki pogłębionych analiz takich zagadnień, jak ocena podobieństwa kwalifikacji, grupowanie kwalifikacji, tłumaczenie tekstów o kompetencjach na język angielski z wykorzystaniem narzędzi korpusowych oraz analiza językoznawcza opisów efektów uczenia się. Następnie rozmawiano m.in. o kierunkach rozwoju narzędzi wspomagających tworzenie i stosowanie tekstów dotyczących umiejętności oraz wykorzystania istniejących zasobów lingwistyki korpusowej. Podczas seminarium Wojciech Stęchły i Marek Kopyt, eksperci ZRK z Instytutu Badań Edukacyjnych, przedstawili również stan prac nad tworzeniem korpusów kwalifikacji i efektów uczenia się w ramach Zintegrowanego Rejestru.

MATERIAŁY DO POBRANIA

  1. CLARIN-PL– wielka infrastruktura badawcza technologii językowych dla nauk humanistycznych i społecznych (PDF)
  2. Funkcjonowanie i rozwój ZRK
  3. Prezentacja narzędzi CLARIN-PL
  4. Wyniki wstępnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie oceny podobieństwa kwalifikacji
  5. Relacje między kwalifikacjami klastrowanie, reguły asocjacyjne i wizualizacja
  6. Wykorzystanie narzędzi korpusowych do tłumaczenia i inne wyzwania związane z tłumaczeniem tekstów o kompetencjach
  7. Opisy efektów uczenia się z perspektywy językoznawcy formalnego
Facebook
Twitter
LinkedIn