Jak zostać bankowcem?

Bankowiec to nie tylko osoba zajmująca się operacjami pieniężnymi, równie dobrze może reprezentować inną ścieżkę zawodową w banku. Wszystko zależy od jego zainteresowań, predyspozycji i umiejętności. Jakie możliwości rozwoju zawodowego stoją przed bankowcem? Jak nim zostać?

Kim jest i czym zajmuje się bankowiec?

Bankowiec to osoba zawodowo związana z bankiem, np. zajmująca się operacjami pieniężnymi, planowaniem finansowym przedsiębiorstw, projektowaniem inwestycji. Bankowiec ma wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Może specjalizować się w różnych dziedzinach, w zależności od predyspozycji i specjalizacji na studiach wyższych.

Do stanowisk związanych ze sprzedażą i obsługą klienta należą między innymi doradca klienta, opiekun klienta, specjalista ds. obsługi klienta, doradca hipoteczny, doradca inwestycyjny, agent kredytowy, kasjer bankowy czy kasjer walutowy. Kandydaci mogą również znaleźć pracę w dziale analityki lub controllingu na stanowiskach analityk finansowy, kontroler finansowy, analityk kredytowy, analityk systemowy IT czy specjalista ds. oceny ryzyka. Obowiązki bankowca są uzależnione od stanowiska jakie zajmuje. Do codziennych zadań można zaliczyć prowadzenie rachunków bankowych, obsługę kart płatniczych, realizację opłat, przygotowywanie dokumentacji, prezentowanie oferty i doradztwo finansowe.

Jak zostać bankowcem?

Zawód bankowca wiąże się z wyborem konkretnej ścieżki edukacyjnej. Najlepszym rozwiązaniem jest szkoła lub uczelnia związana z ekonomią, zarządzaniem lub rachunkowością. Jednak wbrew pozorom nie ma konieczności ukończenia kierunkowych studiów wyższych, aby zostać bankowcem. Liczą się predyspozycje i możliwość spełnienia konkretnych wymagań, jakie pracodawcy stawiają przed kandydatem. Jednak warto pamiętać, że osoby, które stale poszerzają wiedzę i mogą okazać rekruterowi dyplomy czy certyfikaty, mają większe szanse na objęcie stanowisk specjalistycznych. Aby wciąż rozwijać karierę zawodową w branży finansowej, można zdecydować się na kursy czy szkolenia dla bankowców.

Zarobki bankowca są uzależnione od stanowiska, jakie zajmuje. Ile zarabia bankowiec? Przykładowo, doradca klienta może zarobić  ok. 4 tys. zł brutto, analityk kredytowy – 7 tys. zł brutto, doradca klienta MŚP – 8 tys. zł brutto, dyrektor placówki detalicznej – 10 tys. zł brutto, kierownik ds. rozwoju produktów – 14 tys. zł brutto, dyrektor sprzedaży – 20 tys. zł brutto, a dyrektor ds. rozwoju produktów  – 25 tys. zł brutto.

Najważniejsze umiejętności bankowca

Osoby pracujące w branży finansowej posiadają różne kwalifikacje, które umożliwiają rozwój kariery nie tylko w banku. Pracodawcy sektora finansowego, w  tym banki, zwracają również uwagę na kompetencje miękkie pracownika. W branży finansowej do najważniejszych umiejętności można zaliczyć myślenie analityczne, komunikatywność, łatwość w budowaniu długofalowych relacji z klientami czy umiejętność pracy w zespole. Bankowiec powinien także kierować się etyką oraz posiadać odpowiednie kompetencje społeczne i osobiste.

Osoby, które wiążą swoją ścieżkę zawodową z branżą finansową, mogą zapoznać się z kartami kompetencji dostępnymi na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Narzędzie służy do określania kompetencji miękkich, istotnych dla danej branży. Karty kompetencji opisują kwalifikacje w zakresie kompetencji osobistych, społecznych oraz umiejętności uczenia się, między innymi dla zawodu bankowca. Dzięki temu każdy kandydat do pracy w branży finansowej będzie mógł ocenić swoje predyspozycje i umiejętności, które są pożądane przez pracodawców z tego sektora.

ZSK – mapka kwalifikacji w Polsce

Poniżej zamieszczamy przydatną mapkę z kwalifikacjami oraz namiarami na Instytucje Certyfikujące. 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn