II Forum Interesariuszy ZSK. Wydarzenie otworzy Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

9 listopada br. w Warszawie odbędzie się II Forum Interesariuszy ZSK. Wydarzenie będzie poświęcone planom rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz finansowania walidacji.

Celem II Forum Interesariuszy ZSK jest podjęcie zagadnienia potencjalnych możliwości finansowania walidacji kwalifikacji rynkowych oraz kierunki rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W ramach tego spotkania chcielibyśmy umożliwić uczestnikom wymianę doświadczeń w zakresie pozyskiwania funduszy na usługi rozwojowe, w tym szkolenia oraz certyfikowanie umiejętności.

W II Forum Interesariuszy ZSK wezmą udział: prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Regionalni Liderzy ds. ZSK i wspierania LLL, reprezentanci Sektorowych Rad do spraw Kompetencji oraz eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytutu Badań Edukacyjnych.

Podczas wydarzenia omówione zostaną tematy:

  • Działania w Programie Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kontekście rozwoju umiejętności
  • Finansowania walidacji ze środków Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  • Forum Interesariuszy jako odpowiedź na oczekiwania instytucji certyfikujących
  • Działania Regionalnych Centrów ds. ZSK i upowszechniania LLL – przesłanki do finansowania walidacji w Regionalnych Programach Operacyjnych
  • Baza Usług Rozwojowych jako narzędzie wspomagające Podmiotowe Systemy Finansowania
  • Funkcjonalności Bazy Usług Rozwojowych
  • Kryteria i ocena wniosków podmiotów ubiegających się o rejestrację w Bazie Usług Rozwojowych

II Forum Interesariuszy ZSK odbędzie się 9 listopada br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym “Golden Floor – EuroCentrum” (al. Jerozolimskie 134, Sala Słońce, I p.) w Warszawie. Program wydarzenia dostępny jest tutaj.

Facebook
Twitter
LinkedIn