IBE podpisał kolejne partnerstwo w województwie małopolskim

Partnerstwa mają na celu wdrażanie idei "uczenie się przez całe życie" (lifelong learning) oraz ZSK. Tym razem Instytut podpisał umowę o współpracy w Nowym Sączu.

Instytut Badań Edukacyjnych aktywnie pracuje na rzecz rozwiązań regionalnych oraz lokalnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Regionalni liderzy ds. ZSK wdrażają idee „uczenia się przez całe życie” oraz ZSK w całym kraju. Tym razem doszło do podpisania partnerstwa w województwie małopolskim. 

Zostało zawarte między Instytutem Badań Edukacyjnych (Lider Partnerstwa) a Fundacją The Global Language System (Partner Wiodący), Fundacją Rozwoju Regionów (Partner Biznesowy) oraz Polską Izbą Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości (Partner Biznesowy). Wszyscy partnerzy posiadają swoje siedziby w Nowym Sączu. 

To kolejne partnerstwo w województwie małopolskim. Wraz z partnerami będziemy pracować na rzecz wspólnych inicjatyw, przedsięwzięć oraz pilotaży modelowych rozwiązań systemowych. Do naszych zadań należy także wymiana doświadczeń z podmiotami działającymi w sferze edukacji oraz rynku pracy. Aktywnie działamy także na polu wspierania Instytucji Certyfikujących oraz pomocy przy opisywaniu nowych kwalifikacji rynkowych. 

Więcej o Partnerstwach Regionalnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można przeczytać tutaj.

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

luty 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń