IBE otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2021

Podczas Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu wręczono Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021. Instytut Badań Edukacyjnych został odznaczony za rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w naszym kraju.

Forum Inteligentnego Rozwoju to “unikalny kongres przyszłości” poświęcone upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii. W szczególności chodzi o projekty, które mają dużą szansę na sukces rynkowy, poprawę standardu i bezpieczeństwa życia społeczeństwa już teraz lub w ciągu najbliższych lat.

Kongres służy również nawiązywaniu trwałych relacji między przedsiębiorcami-wizjonerami, wybitnymi polskimi naukowcami, inwestorami oraz samorządowcami stwarzającymi atrakcyjne warunki do lokowania biznesu w swoich regionach.

Pod czas kongresu przyznawane są Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Od wielu lat trafiają one w ręce innowatorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki.

IBE otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2021

W tym roku nagrodę zdobył Instytut Badań Edukacyjnych. 28 września, podczas uroczystej gali w Toruniu, wręczono za projekt “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4″.

Nagrodę odebrali dr Jakub Koper, zastępca Dyrektora IBE (na zdjęciu po lewej) oraz Michał Nowakowski, Lider ZSK.

“Staramy się podążać za wartościowymi inicjatywami, które służą łączeniu światów edukacji, nauki, biznesu, rynku pracy i nowych technologii. Doceniono aktywność wszystkich naszych pracowników i zaangażowanie Instytutu Badań Edukacyjnych w innowacyjne projekty. Ta nagroda nas cieszy i mogę powiedzieć, że będziemy kontynuować taką realizację projektów w ramach wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, by wytyczać nowe, innowacyjne kierunki i wspierać nowe technologie” – powiedział Michał Nowakowski.

“Nie spoczniemy na laurach, wspieramy rozwój kwalifikacji przyszłości”

“Cieszymy się, że zaangażowanie wszystkich pracowników Instytutu zostało dostrzeżone i nagrodzone prestiżową nagrodą Polskiej Nagrody Innowacyjnego Rozwoju 2021 w kategorii: wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, dla innowatorów i organizacji których sposób działania wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój zarówno gospodarczy, jak społeczny” – dodała Dominika Bagińska-Chyłek.

“Oczywiście nagroda nie sprawi, że spoczniemy na laurach. Raczej tym bardziej zachęci nas do kontynuacji działań i podejmowania nowych wyzwań, inicjowania ważnych przedsięwzięć. W ramach rozmaitych inicjatyw oraz nawiązywanych przez Instytut Badań Edukacyjnych partnerstw, kluczowych dla projektu ZSK 4, wspieramy rozwój kwalifikacji przyszłości w branżach innowacyjnych” – zaznaczyła. 

Forum Inteligentnego Rozwoju skupia się na najskuteczniejszych formach zrównoważonego rozwoju gospodarki poprzez badania i innowacje. Forum to uznane na rynku wydarzenie odbywające się co roku pod patronatem kilkudziesięciu instytucji, w tym roku między innymi: Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, PARP-u, NCBR-u, Enterprise Europe Network czy Urzędu Patentowego RP.  

6. Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu odbywało się w dniach 26-29 września 2021.

Facebook
Twitter
LinkedIn