Mocne wejście w nowy rok akademicki z opisami syntetycznych charakterystyk kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął kolejny nabór uczelni w ramach kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Termin składania ofert upływa 25 października 2021 roku.

W ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wystartował właśnie kolejny ogólnopolski nabór wykonawców do opracowania ok. 500 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego. Działanie to ma na celu wspieranie polityki uczenia się przez całe życie, w szczególności informowanie o możliwych ścieżkach rozwoju zawodowego i naukowego.

W poprzednich edycjach wzięły udział m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Rzeszowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Dziękujemy!

Kto może wziąć udział?

Ofertę w przetargu Instytutu Badań Edukacyjnych może zgłosić każda uczelnia w kraju, która chciałaby poszerzyć informacje o kwalifikacjach nadawanych przez siebie po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w bazie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Co można zyskać?

 • Udział w ogólnopolskim projekcie mającym na celu uzupełnienie bazy wiedzy o wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Upowszechnianie informacji o własnej ofercie dydaktycznej i naukowej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, który gromadzi w jednym miejscu dane o wszystkich kwalifikacjach nadawanych w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz kwalifikacjach nabywanych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej w Polsce.
 • Dotarcie z ofertą do szerokiego grona odbiorców: uczniów, studentów, kandydatów na studia, osób dorosłych aktywnych zawodowych, które świadomie planują swój rozwój zawodowy, pracodawców, doradców zawodowych, pracowników HR i innych osób chcących uzyskać informacje o kompetencjach nabywanych przez uczestników studiów w Polsce.
 • Prezentowanie swojej oferty na tle innych kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), w sposób, który umożliwia porównanie kompetencji nabywanych w ramach tych kwalifikacji.

Co oferujemy?

 • Wynagrodzenie za każdy opracowany opis według stawki zaproponowanej przez uczelnię w zgłoszonej ofercie (limit wynosi 1447 zł brutto za jeden opis).
 • Seminaria informacyjne prowadzone przez zespół doświadczonych ekspertów dla każdej uczelni, która podpisze z nami umowę. W trakcie seminarium dowiecie się Państwo m.in. jak opisywać syntetyczne charakterystyki kwalifikacji oraz jak korzystać z naszego nowego narzędzia do składania syntetycznych opisów.
 • Indywidualne godziny konsultacyjne z naszymi ekspertami, w trakcie których będziecie Państwo mogli skonsultować zapisy opracowywanych syntetycznych charakterystyk kwalifikacji lub poprosić o pomoc w ich sformułowaniu.

Jak wziąć udział w projekcie?

Uczelnia, która zechce wziąć udział w przetargu powinna zapoznać się z naszym ogłoszeniem dostępnym pod tym adresem. Nabór wykonawców potrwa do 25 października 2021 roku. Nabór będzie ponawiany do wyczerpania puli opisów. Koniec projektu przewidziano na 31 maja 2022 r.

Działanie jest realizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”.

Kto już skorzystał? Oto lista uczelni

 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkołę Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

 

Facebook
Twitter
LinkedIn