lipiec 2022

19lip08:3015:30Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru przez nauczycieli w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego uczniaWarsztaty o ZRK

Szczegóły spotkania:

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza 19 lipca 2022 r. na warsztat otwarty pt.: „Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru przez nauczycieli w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia”. Warsztat skierowany jest dla nauczycieli różnych typów szkół i ma na celu przedstawienie możliwości dotyczących wykorzystania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) 
i Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) w ramach zajęć szkolnych prowadzonych przez nauczycieli.

Zagadnienia omawiane podczas warsztatu obejmą najważniejsze tematy związane 
z funkcjonalnościami ZRK istotnymi z poziomu ukierunkowania ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych. Na warsztacie przedstawione zostaną również narzędzia ZSK pomocne przy kreowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju.

Głównym celem przedstawienia tych wszystkich narzędzi będzie ich praktyczny wymiar, a więc rzeczywiste wykorzystanie w pracy, a przez to wsparcie uczniów w wyborach i projektowaniu własnej ścieżki rozwoju.

Warsztat jest bezpłatny i prowadzony w ramach projektu „Prowadzenie i Rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poprowadzą go trenerzy Instytutu Badań Edukacyjnych, zaangażowani 
w projektowanie, wdrażanie i utrzymanie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Warsztat odbędzie się 19.07.2022 r. w Centrum Biznesowym “Ogrodowa 58”, 
sala Londyn – IV piętro, ul. Ogrodowa 58, Warszawa.

Czas trwania: godz. 08:45 − 15:30.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Rejestracji prosimy dokonać najpóźniej do 15.07.2022 r.

Osobom spoza Warszawy zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów podróży. 
Zasady zwrotu kosztów oraz wniosek o zwrot kosztów przejazdu w załączniku.

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu

Informacje o zasadach zwrotu kosztów przejazdu

Liczba uczestników ograniczona do 15 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników, organizator zastrzega
sobie prawo do odwołania warsztatów.

Kontakt : Ludwika Krasnodębska, tel. 22 241 71 61, email:  l.krasnodebska@ibe.edu.pl

Czas

(Wtorek) 08:30 - 15:30

Miejsce

Centrum Biznesowe Ogrodowa 58

ul. Ogrodowa 58, Warszawa

ORGANIZATOR:

Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, Warszawa