czerwiec 2022

07cze09:0015:00Warsztat otwarty dla użytkowników systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru KwalifikacjiWarsztaty o ZRK

Szczegóły spotkania:

 
W imieniu Instytutu Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszamy na warsztat otwarty dla Wnioskodawców, którzy są zainteresowani zgłoszeniem do ZSK kwalifikacji rynkowych oraz uzyskaniem uprawnień Instytucji Certyfikującej.

Warsztat ma na celu zapoznanie z procesem włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK, oraz zapoznanie z systemem informatycznym ZRK, za pomocą którego składane są wnioski o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK, oraz wnioski o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji funkcjonujących w ZSK
 

Warsztat prowadzony jest w małych grupach, tak aby umożliwić uczestnikom zadawanie pytań 
i by mogli zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące obsługi wybranych czynności w systemie informatycznym ZRK. Warsztat prowadzony jest przez doświadczonych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych.

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą:

  • znali podstawowe informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  • znali procedurę włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK (koszty, czas trwania włączania kwalifikacji do ZSK, współpraca z ministrem właściwym) oraz uzyskiwania
  • uprawnień do jej certyfikowania;
  • potrafili procedować w systemie informatycznym wnioski:
  • o włączenie kwalifikacji rynkowej
  • o nadanie uprawnień IC.

 
Miejsce: Centrum Biznesowe Ogrodowa 58 (ul. Ogrodowa 58, Warszawa)

Data: 07 czerwca 2022 r. (wtorek)

Czas trwania: 09:00 – 15:00.

Link rejestracyjny

Rejestracji prosimy dokonać do dnia 31.05.2022 r.

Szczegółowy program warsztatu

Kontakt: Jelena Chotkiewicz, mail: j.chotkiewicz@ibe.edu.pl, kom.: + 48 509 534 360 

Kwestie organizacyjne: udział w seminarium jest bezpłatny, liczba uczestników ograniczona do 10 osób – decyduje kolejność zgłoszeń,
uczestnicy otrzymają informacje o zasadach w razie potrzeby zwrotu kosztów dojazdu oraz przednoclegu, w trakcie warsztatu dla uczestników przewidziane są przerwy kawowe oraz obiad, uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o udziale w warsztacie.
 
W przypadku braku zgłoszenia wymaganej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu.

Warsztat jest współfinansowany ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)”. 

Czas

(Wtorek) 09:00 - 15:00

Miejsce

Centrum Biznesowe Ogrodowa 58

ul. Ogrodowa 58, Warszawa