wrzesień 2019

18wrz08:3014:45Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji a oczekiwania biznesu”Seminarium o ZSK, Koszalin

Szczegóły spotkania:

Zapraszamy na bezpłatne seminarium regionalne: „Zintegrowany System Kwalifikacji a oczekiwania biznesu”, które odbędzie się 18.09.2019 r.
w Koszalinie w hotelu Hudson.

Seminarium skierowane jest do pracodawców, przedsiębiorców i ich pracowników, przedstawicieli firm szkoleniowych, a także osób poszukujących informacji na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wdrażany obecnie w Polsce ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące w gospodarce i na krajowym rynku pracy. Rozwiązania zaproponowane w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji stwarzają szerokie możliwości opisywania kwalifikacji „szytych na miarę”,
tj. odpowiadających na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw, w którym szczególną rolę pełnią instytucje certyfikujące, nadające kwalifikacje.

Podczas seminarium dowiesz się:

  • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)?
  • Jak można wykorzystać ZSK w przedsiębiorstwie?
  • Jak dzięki ZSK można podnosić kwalifikacje pracowników?

 

POBIERZ PROGRAM

 

 

LINK DO REJESTRACJI

 

 

Patronat honorowy:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

 

Partner wydarzenia:

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie

 

 

Kwestie organizacyjne:

  • udział w seminariach jest bezpłatny;
  • liczba uczestników jest ograniczona – do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);
  • osoby zarejestrowane otrzymają e-mail z potwierdzeniem rejestracji i miejscem seminarium;
  • zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami; określonymi w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”.

 

Załączniki:

Informacje o zasadach zwrotu kosztu przejazdu

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu


Kontakt:

Hanna Rojek, tel. 573 444 581, e-mail: h.rojek@ibe.edu.pl
Dariusz Sikorski, tel. 573 444 582, e-mail: d.sikorski@ibe.edu.pl

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Czas

(środa) 08:30 - 14:45

Miejsce

Hotel Hudson

ul. Połczyńska 18, 75-815 Koszalin