maj 2019

16maj08:3014:30SEMINARIUM „WPROWADZENIE DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI"Seminarium o ZSK, Lublin

Szczegóły spotkania:

Zapraszamy na seminarium regionalne: Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – Seminarium dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie”, które odbędzie się 16.05.2019 w Hotelu Victoria, ul. Narutowicza 58/60 w Lublinie.

 

Seminarium jest adresowane do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Seminarium będzie prowadzone przez doradców regionalnych ZSK – pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

 

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w szczególności zaprezentowanie rozwiązań przyjętych
w ramach ZSK oraz wskazanie ich znaczenia dla rynku pracy i systemu edukacji, a także korzyści związanych z funkcjonowaniem ZSK.

 

Podczas seminarium omówione zostaną kluczowe pojęcia związane z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, przedstawione zostaną podmioty funkcjonujące w ZSK, a także procedury oraz główne narzędzia systemu.

 

 

POBIERZ PROGRAM

 

 

 Kwestie organizacyjne:

  • udział w seminariach jest bezpłatny;
  • liczba uczestników jest ograniczona – do 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń);
  • zwrot kosztów dojazdu na seminarium odbywa się zgodnie z zasadami; określonymi w załączniku „Informacje na temat zwrotu kosztów przejazdu”.

 

Załączniki:

Informacje o zasadach zwrotu kosztu przejazdu

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na spotkania


Kontakt:

Rafał Flaga, tel. 573 444 574, e-mail: r.flaga@ibe.edu.pl

Katarzyna Zabratańska, tel. 573 444 575, e-mail: k.zabratańska@ibe.edu.pl

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym.

Czas

(Czwartek) 08:30 - 14:30

Miejsce

Hotel Victoria

ul. Narutowicza 58/60, Lublin