kwiecień 2021

14kwi(kwi 14)10:0015(kwi 15)12:30Jak wdrożyć w szkole innowację pedagogiczną o idei uczenia się przez całe życie i Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?Seminarium o ZSK - ONLINE

Szczegóły spotkania:

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na webinar metodyczno-informacyjny   pn.: „Jak wdrożyć w szkole innowację pedagogiczną o idei uczenia się przez całe życie
i Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?”. 

Spotkanie dedykowane jest dyrektorom, nauczycielom, pedagogom szkolnym, wychowawcom, doradcom zawodowym, którzy są zainteresowani wdrożeniem w swojej szkole innowacji pedagogicznej pt. Wsiądź do pociągu nie byle jakiego – czyli czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i o co w nim chodzi.

Innowacja jest przewidziana do realizacji w szkole ponadpodstawowej. Metody oraz treści zostały dobrane dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Po dostosowaniu metod pracy, można ją także realizować w starszych klasach szkoły podstawowej.

Webinar zaprojektowano w formie dwóch spotkań.

Pierwszego dnia trenerki IBE omówią kontekst wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Polsce, jego narzędzia i rozwiązania. W drugim dniu uczestnicy zostaną zapoznani z doświadczeniami wynikającymi z wdrożenia pierwszej w Polsce innowacji pedagogicznej poświęconej LLL i ZSK w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Zdzieszowicach (opolskie). Ponadto prowadzące omówią program innowacji
oraz proponowane rozwiązania metodyczne.

Każdy uczestnik webinaru otrzyma:

  • pakiet materiałów umożliwiający zgłoszenie i wdrożenie innowacji w jego macierzystej szkole,
  • wsparcie coachów-trenerów IBE,
  • zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniu.

Kwestie organizacyjne:

  • udział w webinarium jest bezpłatny,
  • osoby zarejestrowane otrzymają e-mail z potwierdzeniem rejestracji i danymi
    do logowania.

Kontakt:

Ewa Frołow e.frolow@ibe.edu.pl

Barbara Lebedowicz b.lebedowicz@ibe.edu.pl

Pobierz program

 

Link do rejestracji

Seminarium realizowane w ramach projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności
na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych
do użytkowników końcowych systemu – ZSK4.

Czas

14 (środa) 10:00 - 15 (Czwartek) 12:30

Miejsce

ONLINE