Drugi nabór na listę PZZJ zakończony

Kolejne dziewięć instytucji otrzymało uprawnienia jako PZZJ, czyli podmioty zewnętrznego zapewniania jakości. Ich rolą jest wspieranie instytucji certyfikujących w działaniach związanych z walidacją i certyfikowaniem.
Grupa ludzi kończąca konsultacje naboru do PZZJ

Nabór na listę PZZJ, ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej, dotyczył następujących grup kwalifikacji: drogi publiczne, gospodarka wodna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, łączność, rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, sport, sprawiedliwość, sprawy wewnętrzne, transport kolejowy.
Nabór wniosków trwał od 12 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2018 r. Pierwszym etapem była ich formalna ocena przez Instytut Badań Edukacyjnych. Podmioty były następnie oceniane pod kątem merytorycznym przez komisję, w której skład weszli przedstawiciele ministrów właściwych, członkowie Rady Interesariuszy i przedstawiciel ministra koordynatora w roli przewodniczącego (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 października 20r, Dz.U. z 2016 r., poz. 1687).
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej na liście PZZJ znalazły się następujące instytucje:

Grupa kwalifikacji Nazwa instytucji
sport Instytut Sportu
sprawiedliwość Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW
rolnictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
rozwój wsi
rynki rolne
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteka Narodowa
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
Polski Instytut Sztuki Filmowej
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
sprawy wewnętrzne Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski
Facebook
Twitter
LinkedIn