Rozwój kwalifikacji w branży motoryzacyjnej

Rozwój innowacyjnych kwalifikacji w branży motoryzacji dzięki Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji był tematem seminarium, w którym wzięło udział niemal 70 zainteresowanych.
Seminarium Rozwoju kwalifikacji w branży motoryzacyjnej. Prowadząca przemawia przez mikrofon

W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy przedsiębiorcy muszą dbać o odpowiedni poziom kwalifikacji swojej kadry, aby utrzymać konkurencyjność. Dyskutowano o tym podczas seminarium dla branży motoryzacyjnej.

Polityka zatrudnienia w sektorze motoryzacyjnym wymaga innowacyjnych rozwiązań. Można je wypracować dzięki spójnemu opisywaniu kwalifikacji branżowych. Umożliwiają to Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK) – narzędzie, które może pomóc w zdefiniowaniu luk kompetencyjnych w danej branży, co w konsekwencji np. może wpłynąć na rozwój danej gałęzi gospodarki lub przeciwdziałać stagnacji.

Trwają prace nad przygotowaniem SRK w branży motoryzacyjnej. Zgodnie z podejściem „branża dla branży” w proces tworzenia i konsultacji SRK przede wszystkim zaangażowane są podmioty sektora motoryzacyjnego, m.in. pracodawcy, izby i organizacje branżowe, szkoły zawodowe czy instytucje regulacyjne. Takie podejście pozwala wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, dopasowane do rzeczywistych potrzeb całej branży. Dotychczas wypracowano ramy sektorowe w takich branżach jak m.in. IT, sport, turystyka, telekomunikacja, usługi rozwojowe. W czasie seminarium eksperci zaangażowani w prace nad istniejącymi już ramami w bankowości, budownictwie i przemyśle mody dzielili się z przedstawicielami sektora motoryzacyjnego swoimi doświadczeniami.

W trakcie spotkania omawiano także proces opisywania i włączania kwalifikacji rynkowych do ZSK. Jednym z punktów programu była również prezentacja na temat niedawno zawiązanej Sektorowej Rady ds. Kompetencji w branży motoryzacyjnej.

Seminarium zakończyło się dyskusją panelową z udziałem ekspertów z sektora motoryzacyjnego oraz ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych.

Prezentacje:

Facebook
Twitter
LinkedIn