Zostań członkiem Rady Sektorowej!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli organizacji, które mogą być zainteresowane utworzeniem Sektorowej Rady ds. Kompetencji, czyli do organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej oraz administracji publicznej. 

Obecnie trwa nabór w ramach III Konkursu dotyczący powołania Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in. kryteria oraz założenia naboru, zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu oraz omówiony zostanie wzór studium wykonalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji. 

Idea utworzenia Sektorowych Rad ds. Kompetencji jest odpowiedzią na deficyty kadrowe, niedopasowanie kompetencyjne pracowników do rynku pracy wynikające z braku współpracy i komunikacji pomiędzy sektorami biznesu, administracji oraz edukacji. Aktualnie Rady funkcjonują w następujących sektorach: zdrowie i pomoc społeczna, budownictwo, finanse, turystyka, motoryzacja (z uwzględnieniem elektromobilności), moda i innowacyjne tekstylia oraz IT.

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2019 r. w siedzibie PARP w Warszawie (ul. Pańska 81/83). Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Facebook
Twitter
LinkedIn