Konferencja – Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

logo konferencji
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konferencji: Walidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - od założeń do praktyki
Wydarzenie jest skierowane do: instytucji certyfikujących funkcjonujących w ramach wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i podmiotów ubiegających się o takie uprawnienia,
a także: • pracodawców • organizacji branżowych • przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego • pracowników urzędów pracy • firm szkoleniowych • przedstawicieli działów HR
• dyrektorów szkół i nauczycieli • doradców zawodowych • przedstawicieli instytucji i jednostek, zainteresowanych problematyką walidacji efektów uczenia się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
W programie m.in.:
  • Zintegrowany System Kwalifikacji – najważniejsze elementy i perspektywy rozwoju systemu,
  • Zintegrowany System Kwalifikacji – możliwości oferowane przez system w zakresie potwierdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezależnie od sposobu ich zdobycia, z uwzględnieniem kontekstu idei uczenia się przez całe życie, mobilności na rynku pracy oraz potrzeb pracodawców,
  • Walidacja – omówienie rozwiązań przyjętych w ZSK,
  • PANELE DYSKUSYJNE z udziałem przedstawicieli różnych grup interesariuszy ZSK.

Na zgłoszenia czekamy do 12 października 2018 r.

Podczas konferencji  będą również prezentowane narzędzia przydatne w planowaniu walidacji i jej przeprowadzaniu:
  • Moje Portfolio – aplikacja na komputer i telefon, będąca narzędziem pomocnym dla osób, które chcą się przygotować do walidacji, niezależnie od tego, jaką kwalifikację rynkową chcą zdobyć.
  • Katalog Metod Walidacji – narzędzie stanowiące źródło informacji na temat wybranych metod walidacji efektów uczenia się stosowanych na wszystkich jej etapach.
  • Baza Dobrych Praktyk – narzędzie, w którym zgromadzone zostały przykłady prowadzenia walidacji efektów uczenia się oraz zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

REJESTRACJA

Program Konferencji

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
Monika Parys, tel. 22 241 71 09, tel. kom. 785 506 321, e-mail: m.parys@ibe.edu.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.
Facebook
Twitter
LinkedIn