Dolnośląskie partnerem regionalnym IBE na rzecz ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych podpisał strategiczne partnerstwo regionalne w województwie dolnośląskim. Głównym celem porozumienia jest wdrażanie rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Umowa partnerska Instytutu Badań Edukacyjnych w województwie dolnośląskim została podpisana 5 maja 2021 roku. Dotyczy ona projektu “Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4″.

Partnerami Instytutu Badań Edukacyjnych, który jest liderem partnerstwa, są:

● Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Politechnika Wrocławska, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Związek Dolnośląskich Pracodawców
Wrocławski Park Technologiczny S.A.
IT Pass Sp. z o.o.

Głównym celem partnerstwa jest upowszechnianie innowacyjnych i systemowych rozwiązań z wykorzystaniem ZSK. Ale także zacieśnianie współpracy między edukacją, biznesem a rynkiem pracy oraz promowanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów w regionie.

Współpraca obejmuje:

❏ upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning) i rozwiązań Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) poprzez organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów, prelekcji i innych form przekazywania wiedzy;
❏ nawiązywanie i rozwój współpracy z partnerami biznesowymi, prowadzenie działań stymulujących przyrost liczby kwalifikacji rynkowych oraz zwiększenie liczby instytucji certyfikujących (IC) w regionie;
❏ konsultowanie, opiniowanie i wspieranie procesu opisu oraz włączania kwalifikacji rynkowych;
❏ inkubowanie wspólnych inicjatyw, przedsięwzięć i projektów w obszarze LLL/ZSK;
❏ prowadzenie badań i analiz regionalnych w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje;
❏ powiększanie sieci współpracy oraz sieciowanie z innymi partnerstwami regionalnymi i ponadregionalnymi.

Więcej informacji o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Poszczególne działania przewidziane w partnerstwie będą realizowane na bieżąco zgodnie
z potrzebami, a przede wszystkim autorskimi pomysłami partnerów na angażowanie się w ZSK oraz wykorzystanie systemu w obszarze edukacji formalnej, kształcenia zawodowego i rekrutacji pracowniczych.

Wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem ZSK, jak również angażowaniem się
w prowadzone działania, zachęcamy do kontaktu z regionalnymi liderami ds. ZSK w woj. dolnośląskim:

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL, ul. Trzebnicka 42/44,  50-230 Wrocław

dr Niki Derlukiewicz, tel. 573 444 589, e-mail: n.derlukiewicz@ibe.edu.pl

dr Marcin Haberla, tel. 573 444 588, e-mail: m.haberla@ibe.edu.pl

dr inż. Dominika Sokulska, tel. 502 391 264, e-mail: d.sokulska@ibe.edu.pl

Więcej informacji nt. partnerstw regionalnych IBE

Facebook
Twitter
LinkedIn

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

czerwiec 2024

filtruj wydarzenia

Brak wydarzeń