Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Uczenie się przez całe życie (lifelong learning) to koncepcja, która pozwala jednostkom, społeczeństwom i państwom wyjść naprzeciw wyzwaniom współczesności, takim jak gwałtowny rozwój technologiczny, proces globalizacyjny oraz postępujące przemiany społeczno-ekonomiczne i kulturowe. 

Polityka uczenia się przez całe życie

W Polsce za wdrażanie idei lifelong learning odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które prowadzi politykę w zakresie Perspektywy Uczenia się przez całe życie, której podstawą jest:

 • zorientowanie na efekty uczenia się i możliwość uzyskania kwalifikacji,
 • docenianie nauki na każdym etapie życia,
 • ocena i potwierdzenie efektów nauki niezależnie od sposobu i miejsca przyswajania wiedzy,
 • efektywne inwestowanie w uczenie się,
 • potwierdzanie zdobytych kwalifikacji zgodnie z wymaganiami rynku pracy,
 • ułatwienie przepływu pracowników pomiędzy różnymi sektorami gospodarczymi oraz pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

Polityka ta jest realizowana poprzez działania Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) przy pomocy narzędzi jak Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK).

Idea nauki przez całe życie i jej korzyści

Idea nauki przez całe życie zakłada kontynuację podnoszenia kwalifikacji i dokształcanie się po zakończeniu edukacji formalnej. Można to robić poprzez udział w kursach i szkoleniach, jak również całkowicie samodzielnie np. poprzez oglądanie filmów instruktażowych i czytanie książek. Idea ta odnosi się do wszystkich dziedzin wiedzy oraz obszarów działalności. W praktyce Lifelong learning prowadzi do zwiększenia własnych możliwości, a przez to zwiększenie atrakcyjności i wartości na rynku pracy lub też, w przypadku osób rozważających zmianę pracy lub powracających na rynek po dłuższej przerwie, umożliwia zdobycie nowych umiejętności i przebranżowienie. Z uwagi na duże tempo zmian gospodarczych i ekonomicznych, funkcjonowanie i realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie stały się wymogiem dla właściwego funkcjonowania rynku pracy. W związku z automatyzacją pracy, powstawaniem nowych technologii i przemianami społecznymi część zawodów powoli zanika lub staje się coraz bardziej niszowa, a w ich miejsce powstają nowe. Według badań Attention Marketing Research 60% ludzi, którzy dopiero wejdą na rynek pracy do 2025 roku będzie wykonywać zawód, który w tym momencie nie istnieje. Stąd też w trakcie procesów rekrutacyjnych liczy się nie tylko uzyskany dyplom i wykształcenie. Ważne stają się także chęć i predyspozycje do nauki, podejmowanie nowych wyzwań i wychodzenie poza utarte schematy, czyli jakby nie było – korzystanie z idei longlife learning. 

Korzyści idei uczenia się przez całe życie:

 • zwiększenie szans na lepszą pozycję na rynku pracy, a co za tym idzie szersze perspektywy rozwoju zawodowego oraz wyższe dochody,
 • podniesienie prestiżu społecznego i jakości życia,
 • podniesienie satysfakcji życiowej poprzez zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, zwłaszcza dzięki możliwości ich potwierdzenia,
 • wsparcie aktywności zawodowej osób w każdym wieku,
 • umożliwienie łatwego przebranżowienia, zdobywania nowych kwalifikacji,
 • przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i ekonomicznego kraju.

Realizacja koncepcji Lifelong learning przez ZSK

Utworzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji umożliwiło realizację polityki uczenia się przez całe życie. Istotnym walorem tego narzędzia jest uzyskanie możliwości potwierdzenia swojej wiedzy i umiejętności niezależnie od sposobu ich zdobycia. To oznacza, że można nabywać kompetencje w ramach nauki pozaformalnej(kursy, szkolenia) jak i nieformalnej. Jest to duża zaleta dla osób preferujących samodzielną naukę i dodatkowa motywacja dla nich. Wprowadzenie walidacji efektów uczenia się, czyli formalnego potwierdzenia posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności, umożliwia wyrównanie szans w zakresie zdobywania i uznawania kwalifikacji. Według założeń ZSK, każda z kwalifikacji musi posiadać dokładny opis umiejętności potrzebnych do jej uzyskania, możliwości jej wykorzystania oraz zapotrzebowanie, przez co osoba, która chce przystąpić do walidacji, jest w stanie określić swoją konkurencyjność na rynku pracy w momencie uzyskania danej kwalifikacji.

Podobne wpisy:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Close Menu
X
Skip to content