Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM) powstała, aby zidentyfikować, nazwać i uporządkować kwalifikacje funkcjonujące w branży.
Specyfika sektora komunikacji marketingowej polega m.in. na tym, że kładzie się mniejszy nacisk na uzyskane przez pracowników wykształcenie i ukończenie przez nich edukacji formalnej, a jednocześnie uwzględnia się w rozwoju ich kompetencji udział edukacji pozaformalnej.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej (SRK KM) pomoże w:

  • diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych;
  • adekwatnym doborze form rozwoju kompetencji;
  • projektowaniu programów szkoleniowych;
  • określaniu celów szkolenia za pomocą efektów uczenia się;
  • porównywaniu poszczególnych kursów i szkoleń oraz przeprowadzaniu ich ewaluacji.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Komunikacji Marketingowej może być:

  • źródłem informacji o wymaganych kwalifikacjach w sektorze;
  • przydatnym narzędziem do tworzenia programów edukacyjnych;
  • pomocą w budowaniu i rozwoju zespołu, określeniu luk kompetencyjnych i potencjału pracowników;
  • narzędziem ułatwiającym przeprowadzenie oceny pracowników i sporządzenie opisu stanowiska pracy.
Facebook
Twitter
LinkedIn