Do ZSK włączono kwalifikację „Prowadzenie mediacji w oświacie”

wyobrażenie mediacji - ikony dwóch osób rozdzielone piorunem, ale na górze połączone obrazkiem uścisku dłoni
Kwalifikacja „Prowadzenie mediacji w oświacie” jest kierowana do wszystkich osób, które chcą poszerzyć umiejętności związane z pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji oraz potwierdzić swoją wiedzę w rozwiązywaniu konfliktów w sposób polubowny.

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową “Prowadzenie mediacji w oświacie” jest przygotowana do samodzielnego planowania i prowadzenia pełnego procesu mediacji w oświacie, tj. mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych oraz do prowadzenia klubów mediatorów rówieśniczych. Diagnozuje sytuację konfliktową, omawia ją i wspiera strony w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających pojednaniu się. Komunikuje się ze stronami, z uwzględnieniem ich potrzeb i emocji. Przygotowuje uczniów, rodziców i nauczycieli do rozumienia i tworzenia relacji opartych na porozumieniu, akceptacji i szacunku. Zapewnia dostępność dla wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym, w razie potrzeby, zapewnia wsparcie specjalistów stosownie do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i ich rodziców. Wyjaśnia i uzasadnia różnice w mediacjach rówieśniczych, szkolnych i oświatowych. Wspiera członków danej społeczności (np. grupy, klasy, szkoły) w budowaniu pozytywnego klimatu opartego na wzajemnej akceptacji i współpracy.

Jakie były przesłanki do powstania opisu tej kwalifikacji rynkowej? Oświata powinna mieć możliwość korzystania, z prowadzonej przez bezstronnego mediatora, skutecznej, taniej i łatwej metody rozwiązywania sporów. Powinna ona traktować podmiotowo każdą ze stron oraz dawać możliwość wpływania na wynik mediacji.  

Praca nad opisem kwalifikacji realizowana była przez kilkuosobowy zespół członków Podkarpackiego Centrum Mediacji współpracujący z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy wsparciu regionalnych liderów z woj. podkarpackiego z Instytutu Badań Edukacyjnych. 

Opis kwalifikacji „Prowadzenie mediacji w oświacie” wpisuje się w ciąg zdarzeń mających na celu wprowadzić mediacje do szkół, jednych z ostatnich instytucji życia publicznego, w której metoda polubownego rozwiązywania sporów nie została usankcjonowana prawnie – mówi Wiesław Pałka, Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji. I jak dodaje: – Niezwykle cieszymy się, że nasze cele zostały zrealizowane, a podejmowany przez wiele osób wysiłek zakończył się sukcesem, bo drzwi na mediacje szkolne i rówieśnicze w polskich szkołach zostały w pełni otwarte. 

Już niedługo, kiedy kwalifikacja otrzyma Instytucję Certyfikującą (IC) oraz Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), każdy będzie mógł potwierdzić swoje kompetencje w tym zakresie oraz uzyskać certyfikat rozpoznawany w całej UE. Będzie on informacją dla pracodawcy o posiadanych umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, potrzebnych do wykonywania zawodu. Więcej informacji o kwalifikacji „Prowadzenie mediacji w oświacie” można znaleźć w obwieszczeniu Ministra Edukacji i Nauki z dn. 21 listopada 2023 r. 

Inne kwalifikacje rynkowe potwierdzające wiedzę i umiejętności dotyczące mediacji, dostępne w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji

Interesująca może być również kwalifikacja “Projektowanie i wdrażanie działań zapobiegających przemocy szkolnej, wykluczaniu i prześladowaniu rówieśniczemu na poziomie oddziału szkolnego“.

Mapa kwalifikacji ZSK. Wybierz branżę i zdobądź certyfikat

Facebook
Twitter
LinkedIn