Dlaczego istotne jest, by kwalifikacje rynkowe i walidacja były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

W Polsce żyje blisko 8 mln osób z niepełnosprawnościami. Jedną z wielu trudności, z jakimi mierzy się ta grupa osób, jest dostęp do edukacji i rynku pracy. Aktywność zawodowa daje pracownikom z niepełnosprawnościami możliwość znalezienia własnej, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości drogi zawodowej.

Ekspertyza „Możliwość uzyskiwania kwalifikacji cząstkowych przez osoby z niepełnosprawnościami” poświęcona jest analizie zestawów efektów uczenia się, dotyczących wiedzy i umiejętności praktycznych, które posłużyły do sformułowania przykładowych dostosowań etapów walidacji dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, wzroku, słuchu i ruchu. Przedstawiono: obowiązujące w Polsce regulacje prawne związane z dostępnością oraz zakazem dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na niepełnosprawność, charakterystyki wybranych niepełnosprawności oraz przykładowe propozycje zapewnienia dostępności wraz z dobrymi praktykami w tym zakresie.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) zapewnia nie tylko jakość nadawanych kwalifikacji, ale także możliwość uznawania efektów uczenia się uzyskanych w edukacji pozaformalnej i poprzez uczenie się nieformalne oraz możliwość etapowego gromadzenia osiągnięć i ich uznawania. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób z niepełnosprawnościami, ponieważ eliminuje konieczność nauki w szkole lub na uczelni. W szybko zmieniających się warunkach gospodarczych trwa proces opisywania i włączania do ZSK coraz to nowych kwalifikacji, które są bezpośrednio powiązane z potrzebami rynku pracy w Polsce.

  Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 2 MB)

Dlaczego istotne jest, by kwalifikacje rynkowe i walidacja były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?

JĘZYK PUBLIKACJI
Polski
DATA PUBLIKACJI
2023
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Dunaj Magdalena