Czy sztuczna inteligencja zagraża miejscom pracy?

Sztuczna inteligencja to jeden z najważniejszych trendów wpływających na naszą rzeczywistość. Otwiera przed nami wiele nowych możliwości. Jednak budzi również liczne obawy. Aby zmaksymalizować wykorzystanie szans, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk, musimy w sposób ciągły przygotowywać się na coraz szybciej następujące zmiany.

To wymaga intensywnych działań w przestrzeni edukacji oraz kształcenia, dzięki czemu możliwe będzie efektywne i sprawne odpowiadanie na wyzwania związane ze sztuczną inteligencją oraz na przemiany, które za jej sprawą zachodzą. Czy sztuczna inteligencja zagraża miejscom pracy?

Na początku września br. międzynarodowa agencja zatrudnienia Randstad opublikowała raport, w którym zebrane zostały opinie pracowników z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Indii i Australii, dotyczące wpływu rozwoju technologii związanych ze sztuczną inteligencją na ich pracę.

Z badania wynika, ze nieco ponad połowa badanych pracowników uważa, że ta technologia wspiera rozwój ich kariery i awans. Z drugiej strony – prawie 40% respondentów obawia się jej negatywnego wpływu na ich pracę.

Blisko 60% uczestników uważa, że posiada odpowiednie umiejętności, które umożliwiają im korzystanie z najnowszych technologii, a niecałe 20% przyznało się do braku takich kompetencji.

Pracownicy zdają sobie sprawę z tego, jak ważną rolę może odgrywać sztuczna inteligencja w przyszłości. Instruktaże z jej zakresu znalazły się na trzecim miejscu pośród pięciu najbardziej wg nich potrzebnych szkoleń. Na pierwszym i drugim znalazły się odpowiednio: zarządzanie i przywództwo oraz dobre samopoczucie (wellbeing) i uważność (mindfulness).

Autorzy badania zwrócili także uwagę na fakt, że możliwości uczenia się i rozwoju w zakresie sztucznej inteligencji były dotychczas oferowane głównie pracownikom umysłowym. Jedynie 6% pracowników fizycznych potwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymało możliwość udziału w takim szkoleniu. Budzi to niepokój, ponieważ w miarę postępu automatyzacji zadań w przyszłości, osoby, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji będą najbardziej narażone na ryzyko utraty pracy.

Należy dodać, że – jak wynika z danych – pracownicy oczekują od pracodawców wsparcia w aktualizowaniu wiedzy i umiejętności. Ponad jedna trzecia jest skłonna odejść z pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jeśli ich oczekiwania dotyczące kształcenia i rozwoju nie zostaną spełnione. Dotyczy to zwłaszcza pracowników z pokolenia Z. W tej grupie wiekowej blisko połowa jest skłonna opuścić firmę, w której obecnie pracuje, jeśli ich oczekiwania odnośnie możliwości rozwoju nie zostaną spełnione.

W badaniu “The impact of AI on the workplace: Main findings from the OECD AI surveys of employers and workers” (na zlecenie OECD, 2023; udział wzięło ponad 5 000 pracowników i 2 000 firm z sektora produkcyjnego i finansowego w Austrii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA) znajdujemy informację, że 63% pracowników uważa, że korzystanie z SI podniosło ich zadowolenie z pracy, 80% – że również poprawiło jakość ich pracy, a 55% odnotowało pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Z kolei pracodawcy są przekonani, że AI może być znaczącym wsparciem dla pracowników z niepełnosprawnościami. Nie zmienia to faktu, że 57% pracowników branż wytwórczych i aż 63% respondentów z sektora finansowego obawia się, że rozwój sztucznej inteligencji może pozbawić ich zatrudnienia w ciągu najbliższych 10 lat.

Warto jednak wspomnieć, że z badania EY Polska, “Wpływ AI na rynek pracy” (maj 2003), wynika, że blisko 60% polskich firm nie planuje w tym momencie redukcji zatrudnienia w związku z rozwojem AI, prawie 15% pozostaje na etapie analizy i tyle samo planuje zwiększyć z tego powodu liczbę pracowników.

Ponieważ sztuczna inteligencja zasługuje już teraz na miano megatrendu, który oddziałuje na społeczeństwo i gospodarkę, Instytut Badań Edukacyjnych przygotował monografię, w której autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie: jak edukacja powinna przygotować ludzi do użytkowania nowych technologii. Publikacja koncentruje się na szansach, zagrożeniach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji w szeroko rozumianej edukacji. Autorzy przedstawili swoje rozważania w ramach czterech obszernych części tematycznych, które zatytułowano „Społeczeństwo i państwo”, „Edukacja”, „Przemysł” i „Usługi”.

>>> zapraszamy do lektury

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn