Cyfrowe mikropoświadczenia szansą na lepszą przyszłość

Świat wokół nas ulega przeobrażeniom, które już od jakiegoś czasu określa się mianem czwartej rewolucji przemysłowej. Te zmiany dotykają wszystkich - małych dzieci, uczniów i studentów, osób aktywnych zawodowo, emerytów. Nowe technologie stają się wszechobecne, więc umiejętność wykorzystywania ich w różnych dziedzinach życia staje się warunkiem odnalezienia się w nowej rzeczywistości.

Wiele mówi się o tym, że rodzące się obecnie dzieci będą żyły w zupełnie innym świecie niż ich dziadkowie, a nawet rodzice. W tej  narracji tkwi przekonanie, że starszych pokoleń ta zmiana nie dotyczy. Jednak tak nie jest. Czwarta rewolucja przemysłowa, która dokonuje się na naszych oczach, sprawia, że niemal każdy aspekt naszego życia jest już w jakimś stopniu przesiąknięty nowymi technologiami i korzystamy z nich, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W obliczu gwałtownych przemian cywilizacyjno-gospodarczych, które wiążą się między innymi ze starzeniem się społeczeństw, wszechobecnością nowoczesnych technologii oraz pojawieniem się nowych wymagań na rynku pracy, wszyscy stajemy się uczestnikami dokonującej się rewolucji.

Rewolucja technologiczna sprawiła, że jej owoce towarzyszą nam wszędzie – w szkole, w pracy, podczas korzystania z bankowości elektronicznej, realizowania e-recept itd. W pewnym momencie każdy z nas będzie się uczyć ich lub za ich pomocą – mówi Michał Nowakowski, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych, lider projektu ZSK4 i pomysłodawca systemu Odznaka+.

Mikropoświadczenia odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata

Część z nas wciąż żyje w przekonaniu, że nauka wiąże się przede wszystkim z uczęszczaniem do szkoły i jej zwieńczeniem jest uzyskanie świadectwa czy dyplomu, który określa uzyskane kwalifikacje. Jednak wiele osób, które są aktywne zawodowo, z pewnością zetknęło się już z tym, że obecnie na rynku pracy wymagane jest nieustanne poszerzanie swojej wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności. Dotyczy to również seniorów, którzy coraz częściej nie przestają pracować po tym, jak wejdą w wiek emerytalny, co więcej, nawet później starają się znajdować nowe sposoby na wykorzystanie swoich kompetencji w celach zarobkowych czy rozwojowych.

Między innymi stąd rosnąca popularność mikropoświadczeń. Stanowią one dowody mniejszych (niż określają np. dyplomy uniwersyteckie) efektów uczenia się. Pozwalają potwierdzać zdobywanie nowych lub poszerzanie już posiadanych umiejętności. Nie tylko tych, które są efektem nauki w szkole, na uczelni czy podczas różnych kursów, lecz także tych, które zdobywamy, np. ucząc się samodzielnie.

  • Dzięki mikropoświadczeniom rosną nasze szanse na rynku pracy, pozwalają one na wyróżnienie się z tłumu innych osób posiadających taki sam dyplom i podobne doświadczenie zawodowe. Stanowią też doskonałą motywację do nieustannego rozwoju. Co istotne, mikropoświadczenia są wydawane przez szkoły, uczelnie wyższe, renomowane instytucje oraz firmy na podstawie przejrzystych kryteriów, dzięki czemu nie sposób ich podważyć i zawsze świadczą na korzyść ich posiadacza – wyjaśnia Michał Nowakowski.

Jedną głównych zalet mikropoświadczeń jest to, że dzięki nim wiedza i umiejętności zdobywane na różne sposoby, mogą zostać potwierdzone. Przykładowo, osoby, które biorą udział w konferencjach naukowych czy innych wydarzeniach edukacyjnych jako słuchacze, wychodzą z nich z dużą porcją nowych, cennych informacji – dzięki mikropoświadczeniom będzie można to udowodnić. To również szansa dla osób, które ukończyły studia, jednak z różnych przyczyn nie obroniły pracy licencjackiej czy magisterskiej – posiadają szereg umiejętności, zdobyły konkretną wiedzę, uczestnicząc w zajęciach, potwierdziły to, zdając egzaminy, jednak nie mają żadnego dyplomu, by móc to udowodnić. Chyba, że skorzystają z możliwości, jakie dają mikropoświadczenia.

Mikropoświadczenia mogą mieć różne formy, jednak nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że coraz bardziej znaczącą rolę odgrywają te, które są wydawane w postaci cyfrowej.

Jednym z najpowszechniej stosowanych standardów służących do wydawania cyfrowych mikropoświadczeń jest Open Badges. Na jego bazie stworzono Odznakę+, czyli pierwszą w Polsce aplikację do wydawania cyfrowych odznak. Już wkrótce będą z niej mogli korzystać wszyscy zainteresowani – zarówno uczniowie, studenci, osoby pracujące, jak i seniorzy.

Odznaka+ to szansa na lepszą przyszłość. Dla kogo?

Dlaczego warto znaleźć się w gronie użytkowników aplikacji Odznaka+? Warto wymienić kilka najważniejszych korzyści:

  • Odznaka+ jest oparta na renomowanym, międzynarodowym standardzie, który znajduje uznanie na najlepszych uczelniach na świecie, w globalnych firmach czy instytucjach, więc wydawane za jej pomocą poświadczenia nie mają zasięgu wyłącznie krajowego, można z nich swobodnie korzystać np. podczas rekrutacji do pracy za granicą oraz w placówkach edukacyjnych poza Polską,
  • cyfrowe odznaki to możliwość poświadczenia umiejętności, których dotychczas nie można było w żaden sposób udowodnić, ponieważ zostały osiągnięte np. w drodze samokształcenia,
  • Odznaka+ pozwala poświadczać nie tylko zdobywanie umiejętności związanych z pracą zawodową, lecz także z różnymi innymi zainteresowaniami,
  • zdobyciem odznaki można pochwalić się, udostępniając je za pośrednictwem mediów społecznościowych, co w obecnych czasach daje możliwość dotarcia do najszerszego grona odbiorców i stanowi świetną autoreklamę,
  • w aplikacji Odznaka+ ze zgromadzonych odznak można stworzyć atrakcyjne portfolio, które jest poręcznym narzędziem podczas poszukiwania pracy,
  • osoby, które pragną zmienić dotychczasową ścieżkę zawodową lub wymusza to na nich sytuacja życiowa, dzięki cyfrowym odznakom mogą udowodnić, że potrafią inne rzeczy, niż mogłoby to wynikać z dyplomu ukończonych studiów czy dotychczasowego doświadczenia zawodowego (to dobra wiadomość również dla seniorów, którzy np. muszą lub chcą odnajdywać nowe sposoby na dorabianie do emerytury, a także są aktywni w różnych obszarach i pragną się tym pochwalić).

Osobami, które mogą skorzystać z aplikacji Odznaka+  są np. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przed którymi jeszcze długa droga do zdobycia dyplomu ukończenia szkoły oraz studiów, ale dzięki cyfrowym odznakom już teraz mogą poświadczać różnego typu umiejętności. Przykładowo w 2022 r. podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników przyznano odznaki w kilku specjalistycznych kategoriach, np. Młodego Mechanika Maszyn Rolniczych, dzięki czemu młodzi ludzie mają szansę pochwalić się tym, czego nauczyli się poza szkołą, na własną rękę czy dzięki temu, że pomagali swoim rodzicom w pracach gospodarskich.

Odznaka+ stanowi nieograniczone możliwości dla różnych grup, z aplikacji można korzystać na wiele sposobów, przy czym ani wiek, ani wykształcenie nie mają tu znaczenia. Liczą się konkretne umiejętności i chęć ich poświadczania.

Odznaka+ w praktyce. Zobacz filmiki o aplikacji

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn