Co zyskujesz jako pracownik

Zintegrowany System Kwalifikacji powstaje w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie rynku pracy i w założeniu ma przynieść wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

WYMIERNE KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW:

Możliwość udowodnienia swoich kompetencji za pomocą wiarygodnych certyfikatów z rozpoznawalnym na rynku pracy poziomem PRK.

 

Zwiększenie wiarygodności posiadanych świadectw i certyfikatów, co uprości procedury rekrutacyjne u potencjalnych pracodawców i ułatwi znalezienie pracy.

 

Możliwość przedstawienia swoich kwalifikacji w sposób zrozumiały i łatwy do weryfikacji również dla potencjalnych pracodawców z zagranicy, np. krajów Unii.

 

Znaczące wsparcie w zakresie planowania kariery i rozwoju zawodowego, a także ewentualnej zmiany zawodu lub przebranżowienia.

 

Możliwość formalnego potwierdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w drodze samodzielnego uczenia się, np. w domu przez internet.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn