About IBE

The Educational Research Institute (IBE) coordinates the work and substantive support for the implementation of the IQS. IBE is an interdisciplinary research unit conducting studies on the functioning and effectiveness of the education system and the labour market.

Continue ReadingAbout IBE

What is the IQS?

The IQS, or the Integrated Qualifications System, describes, organises and collects various qualifications in one, commonly available register – the Integrated Qualifications Register. With its aim of increasing the level of human capital in Poland, it allows you to confirm your own skills or those of your employees in the Polish or international labour market.

Continue ReadingWhat is the IQS?

O projekcie

Za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych (IBE). Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej IBE realizuje cztery pozakonkursowe projekty związane z ZSK:

  • Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji, nr POWR.02.13.00-00-0001/16-01 , wartość projektu : 44 022 924,08 zł.

  • Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym, nr POWR.02.13.00-00-0001/17-0 , wartość projektu: 40 995 975,89 zł.

(more…)

Continue ReadingO projekcie