Analiza rozwiązań stosowanych w Irlandii i na Malcie w obszarze potwierdzania kompetencji na poziomie 1 i 2 Europejskiej Ramy Kwalifikacji

W raporcie Analiza rozwiązań stosowanych w Irlandii i na Malcie w obszarze potwierdzania kompetencji na poziomie 1 i 2 Europejskiej Ramy Kwalifikacji Ewa Domagała-Zyśk analizuje zarówno nowe tendencje uczenia się przez całe życie, także w kontekście grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i doświadczenia certyfikowania i potwierdzania kwalifikacji na poziomach 1 i 2 w Irlandii i na Malcie.

W Europejskiej Ramie Kwalifikacji (ERK) są to poziomy najniższe, obejmujące wykonywanie w sposób wystandaryzowany prostych czynności pod nadzorem. Sformułowane w raporcie wnioski, wyciągnięte także na podstawie analizy doświadczeń uczenia się formalnego, nieformalnego i pozaformalnego w Polsce, wskazują na konieczność zwiększenia liczby certyfikowanych programów uczenia się na poziomie 1 i 2 ERK.

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 1,5 MB)

Analiza rozwiązań stosowanych w Irlandii i na Malcie w obszarze potwierdzania kompetencji na poziomie 1 i 2 Europejskiej Ramy Kwalifikacji

JĘZYK PUBLIKACJI
Polski
DATA PUBLIKACJI
2024
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Domagała-Zyśk Ewa