“Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe” – zapraszamy na spotkanie! (12 grudnia 2019 r.)

To już ostatnie z cyklu spotkań organizowanych w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji - most łączący edukację i rynek pracy”, które odbędzie się w tym roku. Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać na temat ściślejszej integracji szkolnictwa branżowego z rynkiem pracy. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Niedawna nowelizacja prawa oświatowego i wprowadzenie przepisów umożliwiających uzyskiwanie kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK otwierają zupełnie nowe możliwości integrowania systemu edukacji, a konkretniej szkolnictwa branżowego, oraz rynku pracy. Dlatego podczas najbliższego spotkania w ramach debaty publicznej o ZSK po raz kolejny pochylimy się nad kwestią pogłębiania integracji różnych ścieżek nabywania kwalifikacji z obecnymi potrzebami i trendami rynku pracy. Uczestnicy spotkania będą więc dyskutować m.in. na temat obecnego stanu i perspektyw polityki na rzecz uczenia się przez całe życie w Polsce, wzmacniania roli kwalifikacji rynkowych w systemie szkolnictwa branżowego oraz zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi.

Debata publiczna o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

W latach 2019–2020 na terenie całego kraju odbędzie się 10 spotkań w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”. W zamierzeniu mają one być okazją do refleksji na temat planowanych na najbliższe lata działań publicznych dotyczących rozwoju i wdrażania ZSK. Podsumowanie debaty zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2020 roku i odbędzie się podczas konferencji zamykającej cykl spotkań. Wspólnie wypracowane wnioski i rekomendacje mają stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju polityki publicznej na rzecz uczenia się przez całe życie.

PROGRAM 

REJESTRACJA 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn