Zintegrowany System Kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Niniejsza publikacja dedykowana jest przedstawicielom wszystkich szczebli samorządu terytorialnego (województwa, powiatu lub gminy), a w szczególności ich decydentom i pracownikom odpowiedzialnym za oświatę, politykę rozwoju, planowanie strategii rozwoju, inwestycje, a także promocję 
w samorządach terytorialnych.

Autorzy postawili sobie za cel przybliżenie Czytelnikom założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), który wdrożony Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. może być wykorzystany w samorządach do planowania strategicznego rozwoju regionalnego lub lokalnego oraz do budowania innowacyjnej gospodarki w oparciu o kwalifikacje. Zaprezentowana publikacja to zwarte kompendium wiedzy o ZSK wraz z przykładami zastosowania w wybranych samorządach inspiracji płynących z tegoż systemu.

prof. dr hab. Jan Fazlagić, ekspert NIST, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Pobierz publikację 2019

 

Podobne wpisy:

PUBLISHING

Close Menu
X
Skip to content