Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie zaprasza Pracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy” , które odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 w Toruniu.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy uczestników o ZSK, zaprezentowanie roli instytucji certyfikującej oraz podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości. Tematyka uzupełniona zostanie o prezentację zagadnienia Sektorowych Ram Kwalifikacji na przykładzie sektora bankowości.

W programie seminarium m.in.:

  • Jakie instytucje i procesy tworzą System?
  • Kto i na jakich zasadach może włączyć się do Systemu?
  • Czym są Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK)?
  • Jakie informacje zawiera SRK? (na przykładzie sektora bankowości)

 

LINK DO REJESTRACJI

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

 

Partnerzy:

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Facebook
Twitter
LinkedIn