Seminarium na temat ZSK w Powiecie Golubsko – Dobrzyńskim

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium pt.: „Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy", które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2018 w miejscowości Golub – Dobrzyń.

Wydarzenie skierowane jest do pracowników powiatowego urzędu pracy, powiatową Radę Rynku Pracy, przedstawicieli JST, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych i nauczycieli. Seminarium organizowane jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Golubiu Dobrzyniu.

 W programie seminarium m.in.:

  • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) i dlaczego jest potrzebny?
  • Co wprowadza Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji?
  • Jak w nowy sposób rozumieć kwalifikacje i jakie nowe możliwości ich uzyskiwania daje ZSK?
  • Jakie szanse i korzyści w edukacji i na rynku pracy daje ZSK?
  • Jaki jest aktualny etap wdrażania i perspektywy rozwoju ZSK?

 

LINK DO REJESTRACJI

 

Na zgłoszenia czekamy do 27.11.2018r.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

 

Partnerzy

Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu Dobrzyniu

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Facebook
Twitter
LinkedIn