Zapraszamy na seminarium Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium informacyjne pt.: “Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji”, które odbędzie się 5. grudnia br. w Jaśle.

Celem seminarium jest umożliwienie poszerzenia wiedzy o ZSK osobom, których praca ma wpływ na dokonywanie przez młodych ludzi wyborów związanych z ich przyszłą ścieżką edukacyjno-zawodową. Spotkanie będzie również okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz omówienia funkcjonujących dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Seminarium skierowane jest do:

 • doradców edukacyjno-zawodowych,
 • nauczycieli-wychowawców,
 • dyrektorów placówek oświatowych,
 • doradców metodycznych,
 • konsultantów,
 • pracowników zajmujących się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówkach oświatowych,
 • pracowników publicznych służb zatrudnienia.

Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. następujące kwestie:

 • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i dlaczego jest obecnie wdrażany w Polsce?
 • Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?
 • Jak połączyć system edukacji z potrzebami biznesu?
 • Jakie szanse i możliwości daje ZSK?

 LINK DO WYDARZENIA

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Kurator Oświaty.

Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Instytut Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju w Rzeszowie.

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

Facebook
Twitter
LinkedIn