Zintegrowany System Kwalifikacji a Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej - ekran otwierający
11 stycznia eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych prezentowali projekty IBE w trakcie konferencji "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej - podsumowanie projektu"

Uniwersytet Dolnośląski DSW w partnerstwie  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu opracowali “Dolnośląską Strategię Rozwoju Edukacji Zawodowej”.  Instytut Badań Edukacyjnych jest jednym z członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego wdrażanie tego projektu w regionie. 

“Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej” wyznacza kierunki rozwoju edukacji z uwzględnieniem potrzeb wszystkich interesariuszy w każdym z czterech regionów (jeleniogórskim, legnickim, wałbrzyskim i wrocławskim). 

W trakcie konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 11 stycznia br. na Uniwersytecie Dolnośląskim we Wrocławiu, kierownik projektu: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW podziękował IBE za udział w wydarzeniu i podkreślił, że podstawą do budowania instytucjonalnego kapitału społecznego na rzecz realizacji polityki umiejętności jest wykorzystanie dorobku różnych programów i projektów. W trakcie konferencji zostały przedstawione  wiodące projekty IBE, jako narzędzia systemowe wdrażania strategii.

Jako pierwsze zaprezentowano: 

  • “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK6)” – Agnieszka Szymczak, wiceliderka projektu ZSK 6;
  • “Badania zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności” – dr hab. Robert Pater, ZSK 6;
  • “Prowadzenie i rozwój  Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie” – Agnieszka Marszałek, liderka projektu ZRK 3;
  • “Cyfrowe mikropoświadczenia” – Michał Nowakowski, lider projektu Mikropoświadczenia.

>>> prezentacje ZSK 6, ZRK 3 i Mikropoświadczeń [pdf]

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn