Zarządzanie pracą restauracji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

14 listopada status funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji uzyskała kwalifikacja “Zarządzanie pracą restauracji”. Jest to już dziewiętnasta funkcjonująca w ZSK kwalifikacja rynkowa.

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową “Zarządzanie pracą restauracji” jest przygotowana do samodzielnego planowania pracy lokalu gastronomicznego, w tym imprez oraz tworzenia i zarządzania ofertą restauracji. W swojej pracy zarządza personelem restauracji, rekrutuje pracowników, tworzy system motywacyjny, deleguje zadania, organizuje i koordynuje pracę pracowników oraz prowadzi lub zleca ich szkolenia. Osoba ta musi odznaczać się szeroką wiedza z zakresu prowadzenia restauracji oraz obsługi gości. Instytucją certyfikującą kwalifikację została Agencja Promocji Pracy i Reklamy “Wschód” – Grzegorz Górnik, natomiast instytucją pełniącą funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości – Instytut Turystyki Spółka z o.o.

Więcej informacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn