Zaproszenie na testy narzędzi Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

Zapraszamy doradców i nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do testów narzędzi ZRK. Narzędzia ZRK są tworzone z myślą o Państwa potrzebach. Mają ułatwiać prowadzenie lekcji z doradztwa zawodowego dla uczniów różnych typów szkół.
osoba przyglądająca się przez szkło powiększające białym i czerwonym znakom zapytania
[ilustracja: Canva]

Obecnie poszukujemy nauczycieli/doradców, którzy chcieliby wziąć udział w testach narzędzi i pomóc nam w ich udoskonaleniu.

Udział w pilotażu wiąże się z:

 • udziałem w szkoleniu on-line (1,5 h) wraz z instruktażem do realizacji zajęć,
 • samodzielną realizacją zajęć za pomocą danego narzędzia, z wykorzystaniem instruktażu,
 • udziałem w spotkaniu on-line (1,5 h) mającym na celu zebranie doświadczeń i ewentualnych rekomendacji dot. doskonalenia narzędzia.

W związku z powyższym z daną grupą testującą narzędzie spotkamy się dwa razy, a nauczyciel/doradca wykorzysta przynajmniej raz narzędzie wraz z instruktażem podczas prowadzenia lekcji z wybraną klasą/oddziałem.

Można wybrać udział w testach jednego narzędzia lub zdecydować się na testowanie wszystkich. Ważne, aby wziąć pod uwagę dwa terminy spotkań dotyczących każdego narzędzia – są ułożone w odstępach jednotygodniowych.

Proponujemy testy 6 nowych narzędzi tj.:

Narzędzie 1: Kwalifikacje jutra – Praktyczny przewodnik po Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK)

Przewodnik pomoże przejść krok po kroku przez funkcjonalności ZRK, które są kluczowe dla osoby wspierającej rozwój edukacyjno-zawodowy uczniów, młodzieży i dorosłych.

W ramach spotkań przedstawimy i sprawdzimy:

 • jak znajdować interesujące kwalifikacje, np. z określonej branży?
 • jak porównywać kwalifikacje i motywować ucznia do podejmowania wyzwań edukacyjno-zawodowych?
 • jak identyfikować atrakcyjność wybranych kwalifikacji na rynku?
 • jak realizować podstawę programową z wykorzystaniem ZRK?
 • jak zaplanować ścieżkę rozwoju dla każdego ucznia (ze świadomością poziomu PRK przypisanego do danej kwalifikacji)?

Przydatne może być korzystanie z filtrów służących do porównywania kwalifikacji omawianych na lekcjach, jak również możliwość tworzenia ścieżki rozwoju dla każdego ucznia. Inspiracją mogą być historie trzech bohaterek Praktycznego Przewodnika po ZRK.

Zapraszamy do testowania narzędzia!

Daty: 16.04 i 23.04 godz. 10:00 – 11:30
Link do zapisów: https://forms.gle/2uz2XWTuV2AMpzFS9
Prosimy o zapisy do 15.04.2024 r.

Narzędzie 2: Narzędzie do automatycznego wspomagania doradztwa (czatbot Zeterka)

Jest cała gama reakcji na czatboty w edukacji. Narzędzie, z którym chcemy Państwa zapoznać powinno wyzwolić tylko pozytywne. Czatbotka ma wbudowane 4 moduły, w tym możliwość diagnozowania i pozyskania propozycji kwalifikacji. Zeterka ma zaimplementowany test, który pozwoli zidentyfikować preferencje zawodowe użytkownika, a następnie przedstawi spersonalizowaną propozycję kwalifikacji. Narzędzie pozwala dodatkowo zapoznać ucznia z ideą uczenia się przez całe życie, Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji (ZSK), Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji (ZRK) i innymi istotnymi dla doradztwa terminami.

W ramach spotkań przedstawimy i sprawdzimy:

 • jak wykorzystać wynik ankiety preferencji zawodowych do odkrywania informacji o potencjale ucznia?
 • jakie kwalifikacje proponuje Zeterka dla osób o różnych hobby, zainteresowaniach czy predyspozycjach?
 • jak Zeterka może pomóc w zdobywaniu wiedzy przydatnej w pracy nauczyciela/doradcy?

W trakcie lekcji można zaprosić uczniów do realizacji testu, który linkuje zainteresowania i predyspozycje z kwalifikacjami (nie ma podobnego testu i narzędzia na rynku).

Zapraszamy do testowania narzędzia!

Daty: 17.04 i 24.04 godz. 10:00 – 11:30
Link do zapisów: https://forms.gle/2uz2XWTuV2AMpzFS9
Prosimy o zapisy do 16.04.2024 r.

Narzędzia 3 i 4: Małe ZRK i Wiem, co umiem

Małe ZRK i Wiem, co umiem – to kolejne dwa narzędzia, które powstały z myślą o nauczycielach/doradcach i uczniach. Narzędzia posiadają propozycje kwalifikacji i odznak przeznaczonych dla uczniów z różnych typów szkół. Informacje zostały przedstawione w przyjaznej formie graficznej, co dla młodych osób dzisiaj jest szczególnie atrakcyjne.

W ramach spotkań przedstawimy i sprawdzimy:

 • jak identyfikować atrakcyjne kwalifikacje dla ucznia?
 • jak motywować ucznia do rozwoju poprzez możliwość pozyskania odznak?
 • dlaczego efekty uczenia się są takie ważne i jakie mają praktyczne zastosowanie?
 • jak realizować lekcje za pomocą scenariuszy?

Zapraszamy do testowania narzędzi!

Daty: 18.04 i 25.04 godz. 10:00 – 11:30
Link do zapisów: https://forms.gle/2uz2XWTuV2AMpzFS9
Prosimy o zapisy do 17.04.2024 r.

Narzędzia 5 i 6: Kompas szkolnictwa branżowego i Kompas

Z ofertą dot. wykorzystania kompasów na lekcjach doradztwa zawodowego wychodziliśmy już 2 lata temu. W ostatnim czasie zostały zmodernizowane. Narzędzia posiadają też dodatkowe funkcjonalności – dlatego warto je poznać na nowo.

W ramach spotkań przedstawimy i sprawdzimy:

 • jak korzystać z koła kompasu do wyboru kwalifikacji?
 • jak identyfikować atrakcyjność kwalifikacji na rynku?
 • jak wykorzystać treści z narzędzi do tworzenia dokumentów aplikacyjnych lub przygotowujących do rozmowy kwalifikacyjnej?
 • jak poszukiwać dodatkowych kwalifikacji (wolnorynkowych, sektorowych) możliwych do uzyskania podczas realizacji podstawy programowej?

Zapraszamy do testowania narzędzi!

Daty: 19.04 i 26.04 godz. 10:00 – 11:30
Link do zapisów: https://forms.gle/2uz2XWTuV2AMpzFS9
Prosimy o zapisy do 18.04.2024 r.

Webinary są współfinansowane ze środków UE w ramach projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako narzędzia wspierającego uczenie się przez całe życie (ZRK3)”.

Udział w webinarach jest bezpłatny.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z p. Jeleną Chotkiewicz: 509 534 360; j.chotkiewicz@ibe.edu.pl

Zapraszamy do udziału w testach!

Zespół ZRK 3

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn