Zaproszenie na seminarium informacyjne pt.: „Metoda Bilansu Kompetencji – jak i w czym może pomóc?”

Seminarium jest skierowane do osób, które wspierają innych w rozwoju edukacyjnym i zawodowym, w szczególności do doradców zawodowych i edukacyjnych. Przygotowano je z myślą o osobach, które mają już doświadczenie w identyfikowaniu i nazywaniu kompetencji (np. w prowadzeniu rozmów doradczych lub kwalifikacyjnych, stosowaniu wywiadów biograficznych i behawioralnych).
fragment zrzutu ekranu ze strony www Metody Bilansu Kompetencji

Seminarium odbędzie się w terminie 22.03.2024 r., w godzinach 8:30 – 16:00, w Centrum Konferencyjnym “Ogrodowa 58” ul. Ogrodowa 58 w Warszawie.

Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się z Metodą Bilansu Kompetencji (MBK), która służy do:

  • rozpoznania tego, co klient wie i umie;
  • opisania tego w sposób, który można przekazać osobom trzecim (np. w celu uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej, przy rozmowie rekrutacyjnej);
  • zgromadzenia dowodów na posiadanie wiedzy i umiejętności;
  • przygotowania planów rozwoju w oparciu o rozpoznane w trakcie bilansu kompetencje.

Seminarium będzie się składać z wykładu wraz z ćwiczeniami w grupach.

Uczestnicy poznają m.in.:

  • cel, korzyści oraz zasady prowadzenia bilansu według Metody Bilansu Kompetencji;
  • przebieg bilansu według MBK – poszczególne etapy krok po kroku;
  • narzędzia stosowane na poszczególnych etapach MBK;
  • konteksty, w których można zastosować MBK i potencjalne grupy docelowe;
  • sposób, w jaki można w bilansie wykorzystać darmową aplikację Moje Portfolio.

>>>>> szczegóły programu seminarium

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza:

https://seminaria-ibe.pl/zsk6-050/

Rejestracji prosimy dokonać najpóźniej do 15.03.2024 r.

Seminarium prowadzone jest przez trenerkę z Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu “Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Metoda Bilansu Kompetencji (MBK) umożliwia rozpoznanie i uporządkowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych zdobytych w różnym czasie i miejscu (np. w pracy, na kursach, w szkole). Za pomocą MBK można także określić predyspozycje i zainteresowania danej osoby pod kątem założonego celu. Daje to pełny obraz jej potencjału opartego na doświadczeniu oraz możliwych kierunków dalszego uczenia się.

W rezultacie zastosowania MBK powstaje portfolio, zawierające listę spisanych kompetencji wraz z dowodami na ich posiadanie (np. próbkami pracy, zdjęciami, filmami, referencjami). Pozwala to na przygotowanie planu dalszego rozwoju danej osoby.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn