Odbyło się seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy”

mózg z białych puzzli na niebieskim tle
Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – most między edukacją a rynkiem pracy” – zrealizowane przy współpracy Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji w woj. lubuskim oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.
[ilustracja: Canva]

7 marca 2024 r. odbyło się seminarium poświęcone ZSK, które zostało zorganizowane dzięki współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze, któremu powierzone zostało zadanie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji, odpowiedzialnego za wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy i koordynacji w obszarze uczenia się przez całe życie na poziomie centralnym i regionalnym.

W ramach podjętej współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze zorganizowane zostało seminarium poświęcone idei uczenia się przez cale życie w ujęciu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Nawiązana współpraca jest wynikiem wsparcia IBE we wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, której jednym z założeń jest upowszechnianie i wdrażanie ZSK.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele publicznych szkół zatrudnienia oraz szkół branżowych. Nie zabrakło również reprezentantów Branżowych Centrów Umiejętności (BCU), które powstały w województwie lubuskim.

Podczas spotkania ekspertki IBE Agnieszka Demichowicz oraz Anna Zuszek omówił, m. in.:

Seminarium było także przestrzenią do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych niezwykle cennych kontaktów, a także zaplanowania kolejnych ciekawych wydarzeń regionalnych.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn