Zapraszamy na seminarium Zintegrowany System Kwalifikacji – Narzędzie pracy doradcy zawodowego, które odbędzie się 8 grudnia 2018 w Krakowie.

ilustracja mózgu dotykanego z jednej strony przez ludzką dłoń, a z drugiej - przez wygenerowaną komputerowo dłoń robota / sztucznej inteligencji
Seminarium skierowanie jest do doradców edukacyjno – zawodowych, nauczycieli–wychowawców, konsultantów i doradców metodycznych oraz wszystkich którym bliskie jest uczenie się przez całe życie.

Coraz częściej spotykamy się z pojęciem Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie), które zachęca do podnoszenia swoich kompetencji i poszerzania wiedzy, aby móc z satysfakcją pracować i rozwijać się.

Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej daje taką możliwość osobom dorosłym oferując studia podyplomowe kształcące doradców zawodowych, a Instytut Badań Edukacyjnych wspiera ich rozwój m.in. poprzez organizowanie seminariów tematycznych z zakresu możliwości jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji.

Chcąc wspierać rozwój zawodowy osób zajmujących się doradztwem zawodowym lub współuczestniczących w kształtowaniu postaw zawodowych szczególnie ludzi młodych, ale także i tych, którzy są w procesie zmian zawodowych, Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej zaprasza na seminarium przybliżające tematykę związaną ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

Seminarium będzie miało charakter warsztatowy w wyniku czego powstaną m.in. opracowania propozycji konspektów lekcji poświęconych tematyce ZSK. Będzie też okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami seminarium w zakresie omawianej tematyki.

 

LINK DO WYDARZENIA

 

Partnerzy:

 

 

Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn