Zapraszamy na konferencję „Trendy, innowacje i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim”

wnętrze magazynu - wysokie regały pozastawiane różnymi rzeczami
Podczas konferencji skupimy się na prezentacji najnowszych trendów, innowacji i wyzwań, przed którymi stoją przedstawiciele branży logistycznej. Opowiemy o kwalifikacjach, kompetencjach i możliwościach wsparcia oferowanego pracodawcom w branży logistycznej przez Instytut Badań Edukacyjnych. Rozpoczniemy też dyskusję na temat współpracy pracodawców i sektora edukacji. Nie zabraknie również okazji do networkingu. Spotkanie odbędzie się 13. czerwca w Łodzi.

Szczegółowy program i link do zapisów: na stronie wydarzenia.

Uczestnicy konferencji m. in. dowiedzą się:

  • czym jest uczenie się, które przynosi efekty i jaka jest rola Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w uczeniu się przez całe życie;
  • dlaczego Sektorowe Ramy Kwalifikacji są odpowiedzią na potrzeby branż;
  • na czym polega NeuroKomunikacja w branży logistycznej, czyli jak pisać do Cyfrowych Zombies;
  • o wynikach badania trendów w branży logistycznej klastra LODZistics;
  • czemu równoważony rozwój i innowacje technologiczne to klucz do konkurencyjności.

Na koniec, w trakcie panelu dyskusyjnego „Współpraca edukacji i biznesu – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”, wspólnie zastanowimy się nad tym, jak powinna wygląda modelowa współpraca edukacji i biznesu, i w jaki sposób możemy ją osiągnąć.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką, a w szczególności:

  • profesjonalistów z branży logistycznej;
  • pracodawców, pracowników działów HR, instytucji otoczenia biznesu oraz członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji;
  • przedstawicieli oświaty, szkół wyższych, instytucji szkoleniowych;
  • przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy, publicznych służb zatrudnienia oraz podmiotów kształtujących i realizujących polityki publiczne w zakresie edukacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program i link do zapisów, znajduje się na stronie wydarzenia.

baner konferencji w Łodzi (13 czerwca 2024) - w tle wnętrze magazynu - wysokie regały pozastawiane różnymi rzeczami; na pierwszym planie informacja: "konferencja "Trendy i wyzwania w branży logistycznej w regionie łódzkim", 13 czerwca 2024"; na górze logo ZSK, na dole - belka projektowa

Konferencja organizowana w partnerstwie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce” organizuje cykl 9 regionalnych konferencji pod hasłem „Branża – wczoraj, dziś i jutro”, których celem jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat najnowszych trendów, innowacji i rozwoju w danej branży. Konferencje są platformą do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wdrażania rozwiązań dostępnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także stają się okazją do nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami z danej branży.

Więcej o cyklu konferencji: https://kwalifikacje.edu.pl/branza-wczoraj-dzis-i-jutro/

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn