„O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii” – podsumowanie konferencji

konferencja 15 maja 2024, w tle dwie ręce - ludzka i robota, pomiędzy którymi przeskakuje iskra życia
15 maja 2024 r. odbyła się konferencja “O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – nie tylko w kontekście rozwoju i technologii”, współorganizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wydarzenie było częścią obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Słowo wstępne wygłosili: Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6, i Natalia Pawłowska, radca prawny, naczelnik Wydziału Kwalifikacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

W imieniu Kierownictwa MRiT Uczestników powitała Natalia Pawłowska.

“Dzisiejsza konferencja to owoc modelowej współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Instytutem Badań Edukacyjnych.

Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Zgodnie z tą myślą, rozwój – zawsze i wszędzie – jest niezbędny do naszego funkcjonowania: funkcjonowania nas, jako ludzi, i funkcjonowania koncepcji, które tworzymy. Zintegrowany System Kwalifikacji rozwija się więc jako System, ale sensem jego istnienia jest rozwijanie nas, jako pracowników, uczniów, jako ludzi.

Zintegrowany System Kwalifikacji jest doskonałą koncepcją edukacyjną, szczególnie dla obszarów i umiejętności zmieniających się dynamicznie.”

— z powitania Ministra Rozwoju i Technologii skierowanego do Uczestników konferencji

Ze strony Instytutu Badań Edukacyjnych za przybycie na Konferencję podziękował dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora IBE.

“W dobie, gdy kompetencje przyszłości definiujemy niejednokrotnie jako coś luźnego, miałkiego i bardzo często pokazuje się je w opozycji do konkretnej wiedzy, umiejętności, kwalifikacji, Zintegrowany System Kwalifikacji jest po prostu konkretem, który odpowiada na wyzwania. Jeżeli mówimy o tym, że dzisiaj jesteśmy zmuszeni, jako społeczeństwo, wielokrotnie zmieniać pracę, to kompetencją przyszłości, jest to, żeby umieć uczyć się szybko. Zintegrowany System Kwalifikacji pokazuje, w jaki sposób potwierdzać kwalifikacje, jak je rozumieć. ZSK jest czymś realnym, praktycznym, konkretnym w dobie wyzwań, które przed nami stoją.”

— dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych

Następnie Natalia Pawłowska zaprezentowała kluczową rolę Ministerstwa Rozwoju i Technologii w rozwoju i funkcjonowaniu ZSK, podkreślając że kluczami do sukcesu są: współpraca, rzetelność i elastyczność.

Na drugą część konferencji złożyły się trzy panele dyskusyjne, podczas których dyskutowano m. in. o: wyzwaniach i perspektywach ZSK, wzajemnym oddziaływaniu ZSK i systemu edukacji  oraz jakości walidacji i wiarygodności certyfikatów. Przedstawione zostały również założenia oraz możliwości wykorzystania Sektorowych Ram Kwalifikacji przez poszczególne sektory i efekty oraz wnioski z pilotażu praktycznego wykorzystania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie.

Pierwszy panel: „Wyzwania i perspektywy rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”

moderacja: Maciej Tauber, Instytut Badań Edukacyjnych

uczestnicy: Piotr Fałek, Sektorowa Rada ds. Kompetencji NUB; Artur Mazurkiewicz, prezes związku Pracodawcy Beauty – Zdrowie i Uroda; dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prorektor Politechniki Koszalińskiej; Natalia Pawłowska, radca prawny, naczelnik Wydziału Kwalifikacji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

“Uczestnicy panelu wyraźnie wskazali, że należy kontynuować działania promujące założenia ZSK oraz budować spójność działań państwa w obszarze uczenia się przez całe życie w Polsce” – podsumował Maciej Tauber.

Drugi panel: „Przyszłość walidacji w optyce IC, instytucji edukacyjnych oraz pracodawców”

moderacja: dr Natalia Kopeć-Panek, Instytut Badań Edukacyjnych

uczestnicy: dr inż. Waldemar Kostrzewa, Wydział Mechaniczny Politechniki Morskiej w Szczecinie; Tomasz Wróblewski, Centrum Modelowania Przestrzennego; Aleksandra Mikicka-Hobgarska, Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości; Edyta Urbańska-Golec, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu; Edyta Migałka, Fundacja VCC.

„Paneliści, na przykładzie własnych doświadczeń pokazali, że ZSK i system edukacji mogą być komplementarne. Aby jednak rozwiązania te przyniosły oczekiwany efekt, ważna jest zarówno odpowiednia oferta edukacyjna, jak i porządnie przeprowadzona walidacja efektów uczenia się” – powiedziała dr Natalia Kopeć-Panek.

Prezentacja wyników prac:  „Sektorowa Rama Kwalifikacji jako narzędzie ZSK na przykładzie sektora budownictwa”

moderacja: Mateusz Przywara, Instytut Badań Edukacyjnych

uczestnicy: Jakub Kus, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego “Budowlani”, wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie; dr inż. Krzysztof Symela, dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

„Podczas tworzenia SRK przyświeca nam hasło “branża dla branży”, dlatego ściśle współpracujemy z poszczególnymi sektorami” – podkreślił Mateusz Przywara.

konferencja 15 maja 2024, w tle dwie ręce - ludzka i robota, pomiędzy którymi przeskakuje iskra życia + belka projektowa

„Nasze spotkanie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pokazało, że edukacja jest ogromnie ważna dla każdego Ministra, a Zintegrowany System Kwalifikacji może być narzędziem wspierającym politykę w obszarze kwalifikacji każdego ministerstwa” – powiedział Maciej Tauber, lider projektu ZSK 6.

Zapis transmisji z Konferencji:

logotypy Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Instytutu Badań Edukacyjnych

logotyp "20 lat Polski w Unii Europejskiej"

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn