Za nami seminarium “Zintegrowany System Kwalifikacji w realiach Branżowych Centrów Umiejętności”

dwie schematyczne głowy z zaznaczonymi mózgami w postaci stylizowanych żarówek
Podczas spotkania przedstawiono m. in. kwalifikacje wolnorynkowe jako uzupełnienie indywidualnego portfolio dyplomów.

Ekspertka ZSK, Anna Zuszek, omówiła także:

Ekspertka ZSK, Anna Zuszek, podczas seminarium "Zintegrowany System Kwalifikacji w realiach Branżowych Centrów Umiejętności"

seminarium "Zintegrowany System Kwalifikacji w realiach Branżowych Centrów Umiejętności"

Dodatkowo prelegentami byli eksperci ZSK, Boris Poleganow oraz Marta Żukowska, którzy przeprowadzili moduł „Kwalifikacja sektorowa – kompleksowe podejście”.

Przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie tworzone jest Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Spawalnictwo. 9. października 2023 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość przekazania symbolicznych czeków na realizację Branżowych Centrów Umiejętności. W województwie świętokrzyskim dofinansowanie na utworzenie BCU otrzymały 2 szkoły.

seminarium "Zintegrowany System Kwalifikacji w realiach Branżowych Centrów Umiejętności"

Podpisano również list intencyjny pomiędzy IBE a ZS im. S. Staszica w Staszowie, który stanowi zaproszenie Stron do podjęcia współpracy zmierzającej do zwiększenia efektywności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i doskonalenie go jako jednego z narzędzi polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Seminarium otworzyło wystąpienie mgr. inż. Jerzego Jabczugi, dyr. Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ZS im. S. Staszica w Staszowie, AGH Kraków, Project HUB, Starostwo Powiatowe, ZS w Połańcu.

#FunduszeUE

źródło zdjęć: Organizator
Facebook
Twitter
LinkedIn