Za nami konferencja “Profesjonalne kompetencje w sporcie – Zintegrowany System Kwalifikacji”

Wzięliśmy udział w niezwykle ważnym i inspirującym wydarzeniu poświęconym profesjonalnym kompetencjom w sporcie, organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Radę do spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministrze Sportu i Turystyki.
AWF w Warszawie - widok na kampus

Tematem przewodnim konferencji były profesjonalne kompetencje trenerów i instruktorów sportu, ich rola w osiąganiu wysokiego wyniku sportowego i to, jak istotny mają oni wpływ na jakość i bezpieczeństwo prowadzonych zajęć w sporcie dla wszystkich.

Spotkanie otworzyli: prof. Bartosz Molik, Rektor AWF Warszawa oraz – w imieniu Minister Sportu i Turystyki, Danuty Dmowskiej-Andrzejuk – Angelika Głowienka (MSiT).

Pierwsze wystąpienie merytoryczne zostało przygotowane przez przedstawicieli zespołu ZSK. Maciej Tauber, lider projektu ZSK6 oraz Agnieszka Szymczak, wiceliderka projektu ZSK opowiedzieli o tym, jak stać się częścią Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Następnie Angelika Głowienka (MSiT) zaprezentowała działania Departamentu Sportu Wyczynowego na rzecz ZSK w roku 2023 i plany w tym zakresie na rok 2024.

Później wysłuchaliśmy trzech interesujących i podnoszących ważne kwestie dyskusji, których uczestnicy przedstawili zalety stosowania ZSK podczas tworzenia, opisywania i walidowania kwalifikacji związanych z poszczególnymi dyscyplinami sportowymi. Poruszone zostały również kwestie związane z potrzebami i oczekiwaniami środowiska względem ZSK

  • Debata I: “Zintegrowany System Kwalifikacji w sporcie powszechnym – czy warto z niego korzystać?“; moderator dr hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS – Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej; uczestnicy: dr Piotr Kunysz, Łukasz Szeliga, Tomasz Napiórkowski, Wojciech Woźnica.
  • Debata II: “Zintegrowany System Kwalifikacji w sporcie – szanse czy zagrożenia dla uczelni wyższych kształcących kadry kultury fizycznej?“; moderator dr hab. Jolanta Żyśko, prof. AWF – Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej; uczestnicy: dr hab. Marcin Krawczyński, dr Krzysztof Karpowicz, dr Wiesław Garbaciak, Krzysztof Rzeńca.
  • Debata III: “Zintegrowany System Kwalifikacji w sporcie – szanse czy zagrożenia dla polskich związków sportowych?“; moderator dr Piotr Marek – Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej; uczestnicy: Jerzy Grycan, Paweł Grycmann, Alojzy Świderek, Wojciech Antosiewicz.

Następnie rekomendacje Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej w zakresie przygotowania opisu kwalifikacji przedstawił dr Piotr Kunysz (Rada ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej).

Ostatnim wystąpieniem merytorycznym podczas konferencji było ponownie wystąpienie ZSK. Iwona Caputa przedstawiła możliwości pozyskania wsparcia w finansowaniu walidacji kwalifikacji w ZSK.

>>> prezentacja Iwony Caputy “Możliwości pozyskania wsparcia w finansowaniu walidacji kwalifikacji w ZSK”

“To był bardzo intensywny dzień poświęcony określeniu miejsca Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w procesie kształcenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej, zwłaszcza trenerów różnych sportów. Już teraz ZSK jest dużym wsparciem w procesie porządkowania i standaryzowania poszczególnych kwalifikacji, w tym sportowych. Jest także gwarantem ich jakości. Cieszy nas, że możemy być częścią tego ważnego procesu. Profesjonalny sport potrzebuje profesjonalnych kwalifikacji. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Zintegrowany System Kwalifikacji” – podsumował Maciej Tauber, lider projektu ZSK6.

#FunduszeUE

Facebook
Twitter
LinkedIn