Wsparcie IBE

Koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania ZSK zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Zakres pomocy udzielanej przez IBE obejmuje:

  • konsultacje wniosków na każdym etapie rozpatrywania;
  • współpracę przy organizacji seminariów informacyjnych oraz spotkań roboczych;
  • wsparcie konsultacji środowiskowych;
  • wsparcie wnioskodawców przy zgłaszaniu kwalifikacji;
  • wsparcie w organizacji spotkań pracowników ministerstw z wnioskodawcą;
  • wsparcie instytucji mogących pełnić funkcję Instytucji Certyfikujących.

Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!