Wsparcie IBE

Koordynacją prac i wsparciem merytorycznym w zakresie wdrażania ZSK zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych (IBE).

Zakres pomocy udzielanej przez IBE obejmuje:

  • konsultacje wniosków na każdym etapie rozpatrywania;
  • współpracę przy organizacji seminariów informacyjnych oraz spotkań roboczych;
  • wsparcie konsultacji środowiskowych;
  • wsparcie wnioskodawców przy zgłaszaniu kwalifikacji;
  • wsparcie w organizacji spotkań pracowników ministerstw z wnioskodawcą;
  • wsparcie instytucji mogących pełnić funkcję Instytucji Certyfikujących.

Opisywanie kwalifikacji rynkowych

Jesteś zainteresowany/zainteresowana opisaniem kwalifikacji?
e-mail: opis.kwalifikacje@ibe.edu.pl

Instytucje Certyfikujące

Chcesz zostać Instytucją Certyfikującą? A może posiadasz już uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji i masz pytania związane z pełnieniem tej roli?
e-mail: wsparcie.ic@ibe.edu.pl

Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Monika Drzymulska-Derda
e-mail: m.drzymulska-derda@ibe.edu.pl

PR i Komunikacja

e-mail: pr@ibe.edu.pl

Redakcja

Tomek Orszulak

e-mail: t.orszulak@ibe.edu.pl

Regionalne Centra ds. ZSK i wspierania LLL

Chcesz włączyć się w tworzenie ZSK? Skontaktuj się bezpośrednio ze swoim Liderem Regionalnym ZSK!

Podmioty zewnętrznego zapewniania jakości

Posiadasz wpis na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości i masz pytania dotyczące wypełniania swojej roli? Potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu ewaluacji zewnętrznej w ZSK?
e-mail: przygotowanie.pzzj@ibe.edu.pl

Realizacja seminariów w projekcie ZSK

Joanna Nowaczyńska
e-mail: j.nowaczynska@ibe.edu.pl

Walidacja oraz wsparcie ministra koordynatora ZSK

Joanna Stankowska
e-mail: j.stankowska@ibe.edu.pl

 

Facebook
Twitter
LinkedIn