Wskazówki do opracowania opisów kwalifikacji cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane z myślą o kierownikach studiów podyplomowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach zaangażowanych w organizację i prowadzenie kształcenia na uczelniach.

Zebrane rekomendacje i wskazówki mają zachęcić do podjęcia wysiłku i opracowania opisu kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych w sposób pozwalający na przypisanie jej poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). W opracowaniu wykorzystano doświadczenia zebrane w czasie prac, które zaowocowały w 2018 r. włączeniem do ZSK pierwszych kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych: „Zarządzanie projektami” (7 poziom PRK) oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” (7 poziom PRK)1.

Przygotowanie opisu kwalifikacji wymaga dużo pracy. Dotyczy to również zebrania dodatkowej dokumentacji wymaganej procedurą włączania do ZSK kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych. Nie jest to zadanie dla jednej osoby, na jedno czy dwa popołudnia. Wymaga zaangażowania grupy osób i wielu godzin wspólnej pracy. Dlaczego jednak warto to robić?

Pobierz publikację w języku polskim (PDF, 594 KB)

 

Podobne wpisy:

Wskazówki do opracowania opisów kwalifikacji cząstkowych nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

JĘZYK PUBLIKACJI
polski
DATA PUBLIKACJI
2020
AUTOR/AUTORZY PUBLIKACJI
Tomasz Saryusz-Wolski
Close Menu
X
Skip to content