Weź udział w debacie publicznej o ZSK (29.10.2019 r.)!

Już we wtorek 29 października odbędzie się kolejne spotkanie organizowane w ramach debaty publicznej o ZSK pod hasłem “Zintegrowany System Kwalifikacji - most łączący edukację i rynek pracy”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności pracowników branży HR!

Najbliższe spotkanie poświęcone będzie tematyce zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje i w odniesieniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Jeszcze kilka lat była to kwestia, którą w Polsce mało kto zaprzątał sobie głowę. Wiele wskazuje jednak na to, że sytuacja się zmienia. Ewoluuje kultura organizacyjna, a firmy coraz wyraźniej stawiają na rozwój pracowników, ponieważ to on decyduje o sukcesie na rynku. Wykorzystanie nowych narzędzi informatycznych pozwala natomiast automatycznie dopasować kandydatów i oferty pracy oraz sprawdzić ich kompetencje w trakcie rekrutacji. Rodzi się więc pytanie, jaka będzie rola certyfikatów i dyplomów w procesach zarządzania HR. Spotkanie organizowane jest właśnie po to, aby wspólnie poszukać na nie odpowiedzi, porozmawiać o tym komu i jakie kwalifikacje będą potrzebne, a także pokazać skąd można czerpać o nich wiarygodne informacje. W spotkaniu weźmie w nim udział do 40 osób, z których każda będzie mogła zabrać głos. W programie krótkie, 20-minutowe wystąpienia połączone z sesjami pytań oraz debata ekspercka, do udziału w której będziemy zachęcać uczestników. Udział… bezpłatny!

Debata publiczna o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

W latach 2019–2020 na terenie całego kraju odbędzie się 10 spotkań w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”. W zamierzeniu mają one być okazją do refleksji na temat planowanych na najbliższe lata działań publicznych dotyczących rozwoju i wdrażania ZSK. Podsumowanie debaty zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2020 roku i odbędzie się podczas konferencji zamykającej cykl spotkań. Wspólnie wypracowane wnioski i rekomendacje mają stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju polityki publicznej na rzecz uczenia się przez całe życie.

PROGRAM

REJESTRACJA

INFORMACJA – ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

WNIOSEK – ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

 

Facebook
Twitter
LinkedIn